Finansiniai ataskaitų rinkiniai

Geg 24, 2023

Paskutinės naujienos

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 15:45
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Finansiniai ataskaitų rinkiniai

Geg 24, 2023

Ataskaitos už 2023 (1 ketvirtis): Aiškinamasis raštas,  Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys: Aiškinamasis raštas,  Finansinės būklės ataskaitas 1lapas, 2 lapas, Veiklos rezultatų ataskaita,  Grynojo turto pokyčio ataskaita, Pinigų srautų ataskaita 1, Pinigų srautų ataskaita.2, 4 priedas 1 l, 4 priedas 2 l, Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį,  Finasavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai, Finansavimo sumų likučiai Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą,  Ilgalaikis turtas 2, Informacija apie per vienus metus gautinas sumas, Informacija apie išankstinį apmokejimą, Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte, Informacija apie kai kurias trumpalaikes mok. sumas, Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, balansinės vertės pasikeitimąapie nematerialiojo turto 1lapas, 2lapas, Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamjame rašte,  Pinigų srautų ataskaita 1 (1) Ataskaitinio laikotarpio informacija apie segmentus,  2 lapas.

Ataskaitos už 2022 m. (3 ketvirtis): Aiškinamasis raštas, Finasinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitos už 2022 m. (2 ketvirtis): Aiškinamasis raštas ,  Finansinės būklės ataskaita,  Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitos už 2022 m. (1 ketvirtis): Finansinės būklės atsakaita, Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 2021m.

Pinigų srautų ataskaita 2021m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021m.

Aiškinamasis raštas 2021m.

Finansinės būklės ataskaita 2020m.

Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)

Veiklos rezultatų ataskaita 2020m.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020-12

Veiklos rezultatų ataskaita 2019m.

Finansinės būklės ataskaita už 2018m.

Pinigu srautu ataskaita 2017m.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content