Planavimo dokumentai

Sau 3, 2022

Paskutinės naujienos

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 15:45
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Planavimo dokumentai

Sau 3, 2022

TVIRTINU
Direktorė
Dalia Paltanavičienė

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJA

2022 METŲ SAUSIO MĖNESIO

VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr.

Metodiniai renginiai

Data

Atsakingi už vykdymą

1.

Gimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketų pildymas ir pateikimas ŠVIS sistemoje.

3-6 d.

J.Driukienė

A.Kulešovienė

2.

Direkcinės tarybos posėdis;

Dėl mokinių dalyvavimo mokomųjų dalykų olimpiadose.

 

7 d.

D.Paltanavičienė

J.Driukienė

Ž.Siliuk

   3.

 

Metodinės tarybos  posėdis.

11d.

J.Driukienė

K.Vasilevskaja

4.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas gimnazijoje.

13d.

J.Driukienė

R.Berdnikova

 

5.

Mokinių piešinių konkursas „Atmintis gyva, nes liudija“.

 

13d.

J. Driukienė

L.Fedotova

 

 

6.

Anglų kalbos olimpiada  (II-III G ) klasių mokiniams.

17 d.

J.Driukienė

G.Maskoliūnienė

7.

Biologijos olimpiada.

18 d

J.Driukienė

N.Pavinskaitė

8.

Istorijos olimpiada.

19 d.

J.Driukienė

R.Berdnikova

9.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada(I-IVG.kl).

20 d.

J.Driukienė

R.Nakrevičienė

10.

Dailės olimpiada.

    21 d.

J.Driukienė

L.Fedotova

11.

Matematikos olimpiada (I-IV G kl.).

24 d.

Ž.Siliuk

K.Vasilevskaja

12.

Rusų (užsienio) kalbos olimpiada(II-IIIG.kl.).

     26 d.

J.Driukienė

L.Semenovič

INFORMACINIAI STENDAI IR PARODĖLĖS

13.

Stendas, skirtas Kristijono Donelaičio  gimimo metinėms paminėti.

Sausis

R.Nakrevičienė

14.

Stendas ,,Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu‘‘.

Sausis

Medicinos priežiūros specialistė, pagalbos mokiniui specialistai

15.

 ,,Šlovę suteikia tik Tevynė“-Laisvės gynėjų dienai stendinės medžiagos parengimas.

Sausis

L.Radevič

PEDAGOGINIS INSPEKTAVIMAS

16.

Mokomųjų dalykų integracija.Ugdymo proceso individualizavimas ir diferencijavimas.

Sausis

Administracija

17.

Ugdymo proceso priežiūra.

Sausis

Administracija

Sudarė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                              Jolanta Driukienė

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content