Visuomenės sveikatos specialistas

Rgs 19, 2019

Paskutinės naujienos

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 15:45
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Visuomenės sveikatos specialistas

Rgs 19, 2019

Sveikatos priežiūros specialistė – Justyna Vojevodskaja

Visuomenės sveikatos priežiūros spacialisto pareigybės aprašymas

Sveikatos priežiūra gimnazijoje

    Sveikatos priežiūra gimnazijoje – funkcijos, nustatytos Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V – 1035/ISAK – 2680 ( Žin., 2005, Nr. 153 – 5657).

    Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas – asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos specialisto profesinę kvalifikaciją. Mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė), savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Seimo ir Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos, Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatais, Biuro direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis ir  pareiginiais nuostatais.

Mokyklos sveikatos priežiūros specialisto(ės) funkcijos:

 •       analizuoja ir vertina mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius;
 •       paaiškina mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus bei išmoko juos taikyti praktiškai;
 •       laiku pastebi mokinių sveikatos problemas, nustato jų svarbą ir prioritetus, prireikus nukreipia juos į sveikatos priežiūros įstaigas;
 •       pasirenka tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taiko;
 •       moka vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą;
 •       atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, suteikia pirmąją pagalbą;
 •       savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus, suinteresuotus asmenis rengia sveikatinimo veiklos programas (projektus);
 •       bendrauja ir bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, dirba komandoje;
 •       vykdo tiriamąjį darbą;
 •       planuoja ir vertina savo veiklą, tvarko veiklos dokumentus, rengia ataskaitas, bei rekomendacijas;
 •       pristato savo veiklą ir rezultatus;
 •       naudojasi informacinėmis technologijomis;
 •       laikosi etikos principų ir veiklos etikos taisyklių;
 •       dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;
 •       analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius;
 •       vykdo kitą pagal kompetenciją darbą, pavestą direktoriaus.

Darbo laikas

   Trečiadienį – 8.00 – 12.00; penktadienį – 8:00  – 12:00.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content