Gimnazijos istorija

Geg 14, 2021

Paskutinės naujienos

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 15:45
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Gimnazijos istorija

Geg 14, 2021

Lietuviškos mokyklos Jašiūnuose istorija yra labai neįprasta, kaip ir visa Šalčios krašto istorija.

1939 m. rudenį, kai buvo atgautas Vilniaus kraštas, pirmą kartą Jašiūnų pradinėje mokykloje buvo pradėta mokyti lietuvių kalba. Vėliau , 1940 m. Jašiūnų geležinkelio stotyje buvo atidarytos „Jašiūnų I“ ir „Jašiūnų II“ pradinės mokyklos. Šiuos faktus liudija ištraukos, esančios  Švietimo ministerijos archyviniuose fonduose.

Iš  „Vilniaus apskrities pradžios mokyklų lankymo apyskaitų Jašiūnų I ir Jašiūnų II pradžios mokyklose 1940-04-19 .

„Jašiūnų I pradžios mokykla trijų komplektų, dviejų klasių. Mokyklos dviejose klasėse dirba trys mokytojai

(Juozas Matkevičius – vedėjas, Kurklėkas Leonas ir Minailienė Matilda) . <… > lankymo dieną mokykloje radau II, III ir IV skyriuje , tik 57 mokinius… (sąrašuose – 158).<…> .

Laisvai samdomas mok. Kurklėkas L. lankymo metu vedė lietuvių kalbos pamoką. Mokytojas rodo reikiamo sumanumo. Deda ir skiria daug pastangų lietuvių kalbos mokymui.<…>.“

„ Jašiūnų II pradžios mokykla yra Jašiūnų geležinkelio stoties rajone – Jašiūnų vasarvietėje.

Dirba mok. Kymantaitė Elena. Mokosi 30 mokinių(viso-33).<…> Lietuvių kalba sistematiškai ir nuosekliai einama. Vaikai lietuvių kalbos pakankamai pramokę per porą mokymo mėnesių. Lengvus sakinius gan taisyklingai bando rašyti. Šiam reikalui mokytoja skiria daug pastangų. <…>.“ Pasirašo „inspektoriaus padėjėjas V. Papečkys.

Pirmosios sovietinės okupacijos metais lietuviškos mokyklos Jašiūnuose buvo uždarytos iki 1958 m.. 1958-1959 m. m. Jašiūnų vidurinėje mokykloje buvo atidaryta klasė su lietuvių dėstomąją kalba. Dirbo mokytoja Jaunutė Žygaitė, vėliau – Birutė Maniušytė.

Klasės su dėstomąja lietuvių kalba, gyvavo iki 1971 m.. 1970–78 Jašiūnų vid. mokyklos direktoriumi dirbo literatūros ir kultūros istorikas Juozas Lebionka.

1984 -1985 m.  vėl pradėjo veikti lietuviška klasė. Šios klasės atsiradimą iniciavo du tėvai, kurie pareikalavo lietuviškos klasės Jašiūnuose. Iš mokytojos A. Mucharskajos prisiminimų : „ Aš ėjau per Jašiūnų apylinkę, kalbėjau su tėvais, skleidžiau žinią, kad Jašiūnuose bus atidaroma pirmoji lietuviška klasė.“ Taigi, 1984 m. į lietuvišką klsę įžengė 7 nedrąsūs mažyliai.

Išskirtinę vietą Jašiūnų lietuviškos mokyklos istorijoje turi 1991-ji metai… .

1991-siais metais mokykla įsteigta, vykdant Lietuvos Respublikos Kultūros  ir Švietimo ministro 1991 08 13 įsakymą Nr. 899 „Dėl Jašiūnų lietuviškos mokyklos atskyrimo“ ir Šalčininkų rajono valdybos švietimo skyriaus 1991 08 29 įsakymą Nr.117A „Dėl Jašiūnų devynmetės mokyklos atidarymo“ , atskiriant lietuvių kalba dėstomas klase nuo buvusios trikalbės M. Balinskio vidurinės mokyklos ( direk. Bogdanovič ). Mokyklai įsikurti buvo nupirktos Jašiūnų tarybinio ūkio 90-ties vietų buvusio vaikų darželio patalpos (Saulėtoji g. 9, Jašiūnai).

1991-1992 m.m. 1-8 kasėse mokėsi 64-ir mokiniai. Direktoriumi paskirtas J. Panavas. Dirbo mokytojai: R. Vorevičius (1 kl.), L. Šliamaitė (2 kl.), T. Bogdiun (3 kl.), A. Mucharskaja (4 kl., istorija), V. Lopšaitienė (lietuvių kalba.), K. Vasilevskaja (matematika), N. Pavinskaitė (biologija), A. Andiulionis (kūno kultūra).

Nuo 1993 m. remiantis Lietuvos Respublikos Kultūros ir Švietimo ministerijos 1993 07 03 leidimu Nr. 11.04-256 ir Šalčininkų rajono valdyba nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. reorganizavo devynmetę mokyklą į vidurinę mokyklą ( Šalčininkų rajono valdybos 1993 07 21 d. potvarkiu Nr. 65 „ Dėl Jašiūnų pagrindinės mokyklos reorganizacijos“. 1993 10 20 – mokyklai suteiktas „Aušros“ vardas, pagal Lietuvos respublikos Šalčininkų rajono valdybos potvarkį Nr. 146 „Dėl „Aušros“ vardo suteikimo Jašiūnų vidurinei mokyklai“.

1994 -1995 m.m. mokykloje mokėsi jau 153 mokiniai. Ji dirbo dviem pamainomis, neturėjo mokomųjų dirbtuvių, sporto ir aktų salių, valgyklos, mokytojų kambario. Mokyklos administracija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministeriją dėl naujo mokyklos pastato statybos.  Jau 1996 08 28 buvo skirtas 22098 m²  žemės sklypas mokyklos pastato statybai, pagal Lietuvos Respublikos Vilniaus apskrities valdytojo 1996 08 28 įsakymą Nr. 1088-85. 288 vietų pastato statybą finansavo Švietimo ir mokslo ministerija. Jau 1997-ųjų rugsėjo 1-ąją mokykla atvėrė duris šeimininkams.

Nuo 1997-ųjų m.m. mokinių skaičius nuolat augo iki 284 mokinių.

Mokykla 2000-siais minėjo 60 metų lietuviškos mokyklos Šalčios žemėje  jubiliejų.

Mokykloje  1992 – 2012 m. ugdomi mokiniai ne tik mokėsi, ugdėsi gebėjimus, mokymosi procese stengėsi įgyti kuo daugiau ir įvairesnės patirties, bet dalyvaudami užklasinėje veikloje garsino mokyklos vardą ne tik rajono, respublikos bet  ir užsienio lygmenyje.

2012-ieji metai mokyklai buvo ypatingi – juk tai 20-tis naujai atkurtos lietuviškos mokyklos Šalčios žemėje ir 70-tis , kai Jašiūnų pagrindinėje mokykloje buvo pradėta dėstyti lietuvių kalba.

2014 metais mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Jonas Panavas gimnazijos direktoriumi buvo iki 2016 metų. Nuo rugsėjo 1 d. 2016 metų laikinai einanti direktoriaus pareigas buvo Dalia Paltanavičienė, o nuo 2017 metų tapo gimnazijos direktore.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content