Logopedas

Spa 9, 2023

Paskutinės naujienos

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 15:45
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Logopedas

Spa 9, 2023

Logopedė – Viktorija Miloš 

Logopedės veikla:

Logopedė teikia  specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, bei tėvams atitinkančią informaciją.

Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir juos šalinti.

Pagrindinės veiklos sritys:

  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina mokinių tartį, rašymo ir skaitymo gebėjimus);
  • nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • individualių, pogrupių, grupinių užsiėmimų (pratybų) metu šalina mokinių tarties sutrikimus bei padeda vaikams, susiduriantiems su mokymosi sunkumais skaitymo bei rašymo srityse (pagalba mokiniams teikiama ne pamokų metu);
  • esant poreikiui padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
  • konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • šviečia tėvus, mokyklos pedagogus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.

 

LOGOPEDĖS VIKTORIJOS MILOŠ DARBO GRAFIKAS

2023 m. nuo spalio mėn.

 

 

I

II

III

IV

V

Kontaktinės

9 val.

_

800 – 1230

430

_

800 – 1230

430

_

Nekontaktinės

7 val.

_

1230 – 1600

330

_

1230 – 1600

330

_

 

Kontaktinės valandos – laikas, kuriuo metu logopedė tiesiogiai dirba su vaikais turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, atlieka vaikų kalbos tyrimą bei įvertinimą;

Nekontaktinės valandos – laikas, skirtas netiesioginiam darbui su vaikais: darbų planavimui, programų rengimui, pasirengimui pratyboms, darbui mokyklos vaiko gerovės komisijoje, vaikų tėvų (globėjų), pedagogų konsultavimui vaikų kalbos ugdymo klausimais.

Tėvų konsultavimo laikas:

Antradienis 1230 – 1300 (išskirtiniais atvejais kreipkitės elektroniniu paštu, laiką suderinsime)

Elektroninis paštas: viktorijaaa228@gmail.com

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content