Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com
Šiandien mūsų 7, 8 ir IG klasių mokiniai, prie kurių vėliau prisijungė ir IIIG klasės mokiniai, dalyvavo socialinėje-pilietinėje veikloje. Mokiniai bei mokytojai tvarkė aplinką prie Balinskio dvaro rūmų: rinko šiukšles, grėbė klevo lapus...
Labai dėkojame veiklos dalyviams!
Ar susimąstėme, koks dosnus mums ruduo: žarstome rankomis kviečių grūdus ir tarsi jaučiame dar šiltos, garuojančios duonos kvapą, skiname soduose raudonšonius obuolius ir skubame juos ragaudami numalšinti troškulį...
Spalio 11 dieną mūsų gimnazijos bendruomenė susirinko paminėti auksinį rudenį ir pasidžiaugti dėde Derliumi. Gimnazijos erdvėse turėjome galimybę apžiūrėti pradinių klasių rudens gėrybių darbelius. O 5-IIG klasių mokiniai ruošė įvairias veiklas: penktokai spaudė sultis, šeštokai eksperimentavo su pienu ir gamino iš jo įvairius produktus, septintokai pasinėrė į arbatos pasaulį, aštuntokai gamino įvairias vaisių ir daržovių salotas, IG klasės mokiniai netgi kepė duoną, o IIG klasės mokiniai paruošė bendrą šventinį vaišių stalą. Kiekviena klasė gavo nuo IIIG mokinių skanias dovanėles už savo pastangas ir darbštumą.
Šiandien mūsų gimnazijos IIG mokiniai dalyvavo paskaitoje "Pirmosios pagalbos mokymai". Paskaitą skaitė lektorius Tomas Trybė.
Spalio 5 dienos rytas prasidėjo gėlėmis, šypsenomis ir skambančia gitara... Mūsų gimnazijos mokiniai koncerto metu nuoširdžiai sveikino savo mokytojus, dainuodami bei šokdami. O vyresniųjų klasių gimnazistai turėjo progą pabūti tikrais mokytojais.
Spalio 4 dieną mūsų gimnazijoje vyko Konstitucijos egzaminas. Jame dalyvavo IIG, IIIG bei IVG mokiniai.

 

Spalio 3 dieną mūsų gimnazijos IG ir IIG mokiniai dalyvavo Jaunimo festivalyje, kurį organizavo Švietimo mainų paramos fondas bei Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.
       Bendradarbiaudami su įvairiais Šalčininkų rajono mokyklų mokiniais, mūsų gimnazistai atliko interaktyvias orientacines užduotis, kuriose naujai atrado savo kraštą, istoriją, bendrystės džiaugsmą.
       Po skanių pietų mokiniai turėjo galimybę išgirsti žymaus improvizacijos teatro aktoriaus Kirilo Glušajevo gyvenimo istoriją, kuris motyvavo jaunimą įveikti bet kokias gyvenimo problemas. 
         Kiekvienas renginio dalyvis grįžo namo su dalyvio diplomu bei sertifikatu.
Šiandien mūsų gimnazijos mokiniai bei mokytojai dalyvavo Jašiūnų miestelio šventėje "Susitikimai pas Balinskius". Jie parengė programą pagal Jano Sniadeckio biografijos faktus. Šių rūmų istorija išlikusi ne tik senose nuotraukose, bet ji nuolat prisimenama, nes Dvaro sodyba  visai netoli kapinaičių.

   Jūs matėte vaiduoklį? O gal tai vėlės? Jos slepiasi
   Pastogėj, balkone, ar šimtamečių ąžuolų viršūnėse
   O kartais gal panyra į Merkio vandenis, ar žalioje žolėj... Ar matėte?
   Pamatyt nepamatysi, tik pajaust gali. Istorija taip netoli, ji ant kalnelio
   Amžiams ten sustojo.
Rugsėjo 26 dieną, minėdami Europos kalbų dieną, mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo Turgelių "Aistuvos" gimnazijos organizuojamame regioninių mokyklų konkurse "Rašau be klaidų 2018".
       Šį kartą vieniems pasisekė labiau, kitiems - mažiau, bet kaip ir kasmet grįžome su diplomais: lietuvių kalbos diktanto konkurse prizines vietas savo grupėse užėmė Enrika Vasiukevičiūtė (III vieta), Joana-Paula Jankauskaitė (I vieta); anglų kalbos diktanto konkurse prizines vietas užėmė Austė Leonavičiūtė (II vieta), Dominykas Mačiulis (II vieta) ir Paulius Kalinauskas (I vieta); vokiečių kalbos diktantų konkurse prizines vietas užėmė Julija Maslianikaitė (III vieta), Egidijus Kurkulionis (III vieta), Miglė Gecevičiūtė (II vieta); rusų kalbos diktantų konkurse prizines vietas užėmė Veronika Romanovskytė (III vieta), Deivid Voitukovič (III vieta), Aliona Aleksejevaitė (II vieta).
       Be diktanto konkurso mokiniai dalyvavo įvairiose edukacinėse veiklose, sporto salėje vyko integruotos geografijos,matematikos, fizikos ir chemijos pamokos.
       Labai didžiuojamės mūsų mokiniais!!!
Suderinus karjeros ugdymą ir technologijų programos integruotą kursą šiandien rugsėjo 20 dieną IG ir IIG klasių mokiniai kartu su technologijos mokytoja Oksana Siliuk-Jackiene ir ugdymo karjerai koordinatore Jekaterina Lang dalyvavo moderniųjų technologijų ir verslumo renginyje "#Switch! 2018", į kurį nuo ankstyvo ryto sugūžėjo tūkstančiai Lietuvos moksleivių.
        Mokslo mugėje universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų atstovai išsamiai pristatė mokiniams su technologijomis ar verslumu susijusias studujų programas.O taip pat mokiniai bei mokytojos savo akimis galėjo pamatyti, o rankomis išbandyti įdomiausias technologijas ir inovatyvias programas - nuo 3D spausdintuvo iki drono. Mokiniai turėjo galimybę apsilankyti ir nusifotografuoti "CyberPunk" visatoje, pasipuošti laikina #tech tatuiruote, išbandyti virtualios realybės akinius.
        Mokiniai liko patenkinti išvyka ir technologijų pamokų metu aptars mugėje matytas naujoves kartu su mokytoja.

       Pažinti, suprasti, pajusti – trys suvokimo žingsniai, kurie svarbūs mokantis. Žinios išlieka ir jomis geba pasinaudoti tie mokiniai, kurie pajunta mokymosi džiaugsmą ir sėkmę, kurie išgyvena naujus potyrius.
       Mūsų gimnazijos 3G ir 4G klasės mokiniams  lietuvių literatūros pamoka ,,Renesansas Vilniuje: architektūra, mokslas, literatūra“ vyko Vilniaus senamiestyje. Universiteto kiemeliai, bibliotekos- liudija seniausios Rytų Europoje aukštosios mokslo įstaigos istoriją, garsias pavardes pasišventusių mokslui, tautai, laisvei, tikėjimui.
       Galimybė pasižvalgyti iš šv. Jonų bažnyčios varpinės bokšto į senamiestį- tai pajusti miesto didybę ir grožį, praeitį ir dabartį- sintezę skirtingų epochų. Ir, aišku, pasididžiavimą- kokia graži mūsų sostinė.
       XVI  a. – ne tik Vilniaus universitetas, tai ir gynybinės sienos bastėja, ir Aušros Vartai, ir legenda virtusi Žygimanto Augusto bei Barboros Radvilaitės meilės istorija, Radvilų rūmai, saugantys tos meilės paslaptis.
       Istorinė praeitis įvairiomis meno formomis atgyja: J. Vaičiūnaitė, Just. Marcinkevičius atskleidė lyrikoje ir dramose žmogiško likimo vingius, susiedami su tautos, valstybės kūrimu ir išsaugojimu.
        Istorijos, tuo labiau literatūros, neišmoksi, jei nepatirsi, neišgyvensi, gyvai neprisiliesi. Jeigu jaunas žmogus pajunta savo kultūros pamatus, jis tampa šviesesnis. Toks buvo pamokos tikslas- tapti šviesesniais.

 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Violeta Bagdiulienė

Pirma mokslo metų diena- šventė visiems. Turbūt nėra tokios šeimos, tokių namų, kur nekalbėtų apie mokyklą: kas ruošia pirmoką, o kas savarankiškai puošiasi, kas planuoja pamokas, o kas dalijasi prisiminimais apie savo mokyklą, mokytojus. Susitelkimo ir bendrystės diena.
Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazija prisipildė klegesio, juoko – sugrįžo iš vasaros mokiniai. Tik pirmokai, lydimi tėvelių, stengėsi nepasimesti tokioje erdvėje, dar nepažįstamoje ir todėl jaudinančioje. O šiemet pirmokų gausi klasė susirinko. Mokytojai Nijolei Ragožienei rūpesčių netrūks. Užkalbinta atsiduso: ,,jie tokie maži po ketvirtokų,“ - ir šypsodamasi nuskubėjo.
Gausus būrys svečių susirinko: monsinjoras V.Volodkovič, Šalčininkų r.savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja R. Markevič, garbės viešnia švietimo ekspertė R. Mačiulienė, Jašiūnų seniūnijos atstovės L. Bogačiova ir R Tetianec, gimnazjos Tėvų komiteto nariai J. Skirutienė, J. Veršalavičienė, O. Tumienė, R. Subočius bei abiturientų tėvų komiteto atstovas A. Tumas. Visi sveikindami priminė, kad mokykla buvo ir bus svarbiausia žmogaus gyvenime, nes mokslas išlaisvina, suteikia naujų galimybių, o greitai besikeičianti visuomenė, mokslo pasiekimai, naujos technologijos verčia neatsilikti, tobulėti ir, aišku, mokytis visą gyvenimą.
Rimtas suaugusiųjų kalbas keitė mokinių dainos, šokiai, poezijos posmai. Ir mažiausieji, pirmokai, deklamavo: kas drąsiau, kas garsiau, o kas visai tyliai ar mokytojai padedant. Bet daugiausiai plojimų sulaukė. Kiekvienam dilgtelėjo mintis: ,,kaip greitai augame“. Abiturientai žmogaus gyvenimą susiejo su paukščių bendryste: daug nuveiksi ir daug pasieksi, jeigu stipresnis padės, jeigu drauge ir išvien tikslo sieksi.
Sveika, gimnazija! Visi sugrįžome iš vasaros. Sveikas, mokytojau, padedantis sužinoti ir išmokti, pažinti ir suprasti, o svarbiausia- įtikinti, kad kiekvienas augdamas gali tapti svarbus gyvenime. ,,Mokytojau, būk bendrakeleivis paslapčių ir atradimų kelyje ir padėk sužinoti, kiek daug nežinau,“ – tokiais žodžiais abiturientė Lina kreipėsi į mokytojus ir jiems dėkojo.
Telieka susitelkti visiems, kad mokymasis teiktų atradimų džiaugsmą, kad taptume pažinimo kelio bendrakeleiviais- besidalijančiais, padedančiais, suprantančiais.
Mokytoja Violeta Bagdiulienė

  

Gerb. Tėveliai,

netrukus prasidės mokslo metai, todėl mokiniai turėtų suskubti pasitikrinti sveikatą ir gauti vaiko sveikatos pažymėjimą. Kasmetinė apžiūra ir tyrimai reikalauja laiko ir gydytojo dėmesio, todėl nereikėtų atidėlioti apsilankymo pas gydytoją rugsėjo mėnesiui. Gydytojo išduotos pažymos prireiks ne tik pradėjus lankyti gimnaziją, bet ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklas,  stovyklas, todėl verta iškart pasirūpinti kopijomis. 
       Prieš keletą metų sveikatos pažyma buvo patobulinta –  joje atsirado vieta odontologo  išvadoms. Todėl nepamirškite pasirūpinti, kad dantų gydytojas patikrintų vaiko dantų ir sąkandžio būklę bei tinkamai užpildytų pažymą.

Pažymas prašome pristatyti iki rugsėjo 15 d. savo klasės vadovui.

SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS
DĖL PARAMOS MOKYKLINIO AMŽIAUS
VAIKAMS:

Mažesnes pajamas gaunančios šeimos raginamos nedelsti ir kreiptis į savivaldybes dėl 57 eurų paramos mokinio reikmėms ir nemokamo maitinimo.
Norintys gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymus savivaldybėms gali pateikti iki spalio 5 dienos. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip pusantro valstybės remiamų pajamų dydžio (183 eurai). 

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>