Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Tą naktį tankai traiškė laisvę,
Tą naktį iš juodų juodžiausią.
Tą naktį jie krauju aplaistė
Tėvynę lyg viltim šviesiausia.
Tą naktį kūnai mūrais stojo
Prieš aršų pyktį ir niekšybę.
Tą naktį širdys užgiedojo,
Kad saugotų vilties galybę.
Tą naktį tankai nesutraiškė
Nei laisvės, nei vilties tvirtovės.
Tą naktį ugnimi pražydo laisvė
Ir nuolatos garbės sargyboj stovi.

Sausio 13-ąją dieną nuo 1991 m. mūsų tauta mini kaip Laisvės gynėjų dieną. Nors mūsų šalies žmonės bandė taikiai  pasipriešinti Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui užgrobti parlamentą, televizijos bokštą ir radiją, aukų neišvengta.  Tankai šaudė į žmonių minią, kareivių negąsdino nekaltų žmonių kraujas. Sausio 13-osios naktį prie televizijos bokšto Vilniuje buvo daug sužeista ir žuvo 14 žmonių. Tačiau mūsų tauta sugebėjo apginti Lietuvą ir dabar galime tuo didžiuotis.  Šią dieną ne tik prisimename Sausio 13-osios nakties šiurpius  įvykius, bet ir pagerbiame žuvusius piliečius, narsiai kovojusius  už savo tėvynę ir mūsų laisvę.

 

Šiandien gimnazijoje vyko VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centro ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamo projekto „Būk pilietiškas ir atsakingas“ renginys jaunimui, kurio metu mokiniai pildė nustatytos formos projekto dalyvio apklausos anketą, atliko praktines užduotis , pasisėmė pilietiškumo ugdymo ir savanoriavimo idėjų. Renginys buvo skirtas motyvuoti ir paskatinti mokinius aktyviau dalyvauti viešo valdymo procesuose.


SVEIKINAME IIIG KLASĖS MOKINĮ LUKĄ ČESNULEVIČIŲ IR ANGLŲ KALBOS MOKYTOJĄ METODININKĘ GERDĄ MASKOLIŪNIENĘ, LAIMĖJUS ANGLŲ KALBOS RAJONINĖJE OLIMPIADOJE - I VIETĄ!!!

Gruodžio 14d. mūsų gimnazijos mokiniai lydimi soc.pedagogės Anos Kulešovienės ir informacinių technologijų vyr. mokytojos Žanos Siliuk bei technologijų vyr.mokytojos Oksanos Siliuk-Jackienės lankėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybėje organizuotojo Lietuvos mokinių mokomųjų bendrovių Kalėdinėje mugėje. Mokiniai ir mokytojos pasisėmė įspūdingų idėjų, gražių pavyzdžių.

Meilė artimui – ne šventųjų misija. Tai kiekvieno šios Žemės gyventojo pareiga“
Motina Teresė

Adventas skirtas tam, kad lauktume, tačiau lauktume, nesudėję rankų. Ne tik aktyvūs mūsų veiksmai, protestai, demonstracijos yra pilietiškumo pavyzdys, tačiau ir kasdienis neabejingumas, mintys, žodžiai. O labdara ir auka visada turi didžią prasmę. Gerumas, nesavanaudiškumas, atjauta ir pagalba – tai pačios didžiausios dovanos ir vertybės. Didžiausias jų privalumas tas, kad jos yra amžinos – nedega, nerūdija, neskęsta, nebijo devalvacijos, o investuotos atsiperka dešimteriopai ir niekada nenueina veltui. Laukdami Išganytojo gimimo, nepamirškime šito.
Didžiuodamiesi norime pranešti,  kad II G klasės mokinių iniciatyva mūsų gimnazijos bendruomenė surinko 500 eurų auką Šalčininkų r. vaikų globos namams. Šiandien gimnazijos mokinių atstovai, lydimi socialinės pedagogės A. Kulešovienės ir mokytojų G. Maskoliūnienės bei V. Latono, apsilankė vaikų globos namuose. Paruošę šventinę programėlę mokiniai pasveikino globos namų auklėtinius bei darbuotojus artėjančių švenčių proga ir padovanojo vaikams taip reikalingas asmens higienos priemones, vaikų padovanota knygeles, žaidimus  bei saldžias dovanėles.
Nuoširdžiausią „AČIŪ“ tariame visiems – mokiniams, tėveliams, mokytojams , gimnazijos darbuotojams ir visiems kitiems, prisidėjusiems prie šios gerumo akcijos.
Dažniausiai manome, kad bet koks mūsų veiksmas pasaulio mastais tėra lašas vandenyne, tačiau iš tiesų juk be to trūkstamo lašo ir vandenynas būtų mažesnis...

Anglų kalbos mokytoja metodininkė G. Maskoliūnienė

Gruodžio 12 d. mūsų gimnazijos IG ir IIG klasių mokiniai dalyvavo Veiksmo dienoje Šalčininkų savivaldybėje, kuri vyko pagal ilgalaikį jaunimo pilietiškumo ugdymo projektą "Aš irgi sprendžiu!". Į Veiksmo dieną atvyko apie 130 mokinių iš įvairių miesto ir rajono mokyklų, kurie visą dieną kūrė savo projektą, o taip pat turėjo progą susipažinti ir užduoti rūpimą jiems klausimą visuomeninių organizacijų atstovams, miesto politikams bei savivaldybės pareigūnams. Projekto tikslas - ugdyti mokinių sugebėjimus dalyvauti demokratinių sprendimų procese, daryti įtaką vietos valdžios sprendimams įvairiose jaunimui aktualiuose srityse. 

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>