Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu "Mano dienynas"
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

       Gimnazijoje sujudimas visą savaitę. Ir pasitaikyk taip - sugriuvo šventės viena po kitos: dar neišnyko burnoje Užgavėnių blynų skonis, jau kitądien meilės laiškus ir širdeles dalija, pertraukų metu tikrų tikriausia diskoteka vyksta – pagrindiniai šokėjai patys mažiausieji. Nebuvo kada per ilgai užsišokti, laukia repeticijos pačiam svarbiausiam renginiui – Lietuvos gimtadieniui.
       Šiandien 1-4 klasių mokiniai dainuoja, deklamuoja, šoka nuo pat ryto. Vis dar kartoja, derina žodžius, judesius, balsus. Jie mažiausi, o atsakomybė didelė. Aktų salėje tėveliai, mokytojai, kiti svečiai.
       Jautriais žodžiais apie Lietuvos spalvas deklamuoja antrokės, Lietuvos himnas skamba iš pirmokų lūpų, ketvirtokai priminė kunigaikščio Gedimino žygdarbius, trečiokai – Vytautą Didįjį. Lietuvos istorijos kelias pažymėtas dramatišku spaudos draudimu, pasauliniais karais. Bet už visas negandas buvo stipresnis tikėjimas laisve ir nepriklausomybe. Sudėtingas kelias iki 1918 vasario 16 dienos.
       Nuskamba finalinė daina; ,,tai gražiai gražiai mane augino…” Šie Justino Marcinkevičiaus žodžiai, užaugins ne vieną kartą, jie skamba tarsi padėka gimtam kraštui, Tėvynei – globojančiai savo vaikus.
       Lietuvos pamoka baigėsi, bet mokytojai nebūtų mokytojai- sugalvojo žinių patikrinimą: ką išmoko, įsiminė iš 100 istorijos žingsnių. Už atsakytus klausimus laukė ne pažymiai, o prizai. Šauniausi buvo ,,nulinukai”- Milana, Benediktas, Nikita ir Veronika. Labai daug jie žino apie Lietuvą. Ir vyresnieji aktyviai atsakinėjo, nors ne visiems vienodai sekėsi.

       Suprato visi: ne tik reikia žinoti Lietuvos istoriją, bet reikia daug, oi daug išmokti dėl Lietuvos.

       Mokytoja Violeta Bagdiulienė


       2018-02-15 d. Bibliotekoje vyko viktorina „Ką žinai apie Lietuvą“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui paminėti. Viktorinoje dalyvavo Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos 6 klasės mokiniai su lietuvių kalbos vyr. mokytoja Renata Nakrevičiene.  Prieš viktoriną mokiniai susipažino su parodomis , skirtomis Lietuvos Valstybės 100- čiui paminėti ir „Ką žinai apie Lietuvą“ ir aplankė piešinių ir darbelių parodą „Atkurtai Lietuvai -100. 

       Viktorinos metu mokiniai buvo  suskirstyti  į 3 grupes. Turėjo atsakyti į klausimus apie Lietuvą pasirinkdami vieną iš trijų variantų. Iš pateiktų žodžių sukurti  ketureilį, išvardinti kuo daugiau Lietuvos valstybinių švenčių, iš pateiktų žodžių sudaryti patarles apie gimtinę/ tėvynę.

       Laikas prabėgo nepastebimai – kiekviena komanda stengėsi atsakyti į kuo daugiau klausimų, atlikti  teisingai kuo daugiau užduočių. Tačiau  niekas neliko nuskriaustas – visi dalyviai pavaišinti saldumynais ir apdovanoti bibliotekos skaitytojo bilietais.

 


Praėjusią savaitę mūsų gimnazijos IG klasės mokiniai laikinai užėmė chemijos laboratorijos studentų darbo vietas.
          Laboratorijoje mokiniai aktyviai su malonumu atliko įvairius cheminius bandymus, stebėjo reakcijas, aprašė atliktų eksperimentų analizes ir rezultatus, apibendrino mokomąją medžiagą. Ugdymo procesui vadovavo VU chemijos katedros mokslų daktarė Živilė Stankevičiūtė.
          Įdomi veikla gimnazistams labai patiko. Visas įgytas žinias ir patirtį mokiniai pritaikė per pamokas, atliko kontrolines užduotis, įsivertino.

Chemijos mokytoja metodininkė Dalia Paltanavičienė
Š.m. vasario 9 d. vyko Lietuvos moksleivių II etapo rajoninė matematikos olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo mūsų gimnazijos II G. klasės mokiniai Lukas Česnulevičius ir Lucjanas Šostak. Džiugu, kad Lucjanas Šostak laimėjo II vietą. Ta proga sveikiname Lucjaną ir linkime siekti naujų aukštumų olimpiadose, konkursuose.

Matematikos mokytoja metodininkė Kristina Vasilevskaja


UAB “METRAFT” (tel.:  8 676 85555) IR PARTNERIAI PRISTATO JUMS IŠSKIRTINĮ PASIŪLYMĄ!!!

 

2018 metų kovo 01 d., JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE ( Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų raj. ), nuo 11:00 val., NEMOKAMAI TIKRINS REGĄ, bei suteiks informaciją apie, galimas ligas ir jų pasėkmes (glaukoma, katarakta ir t.t.), papasakos apie Jūsų regos aštrumą.

 Vizito metu galėsite įsigyti:

 • Akinių priežiūros priemones, dėklus, servetėles, akinių lęšių valymo priemones;             
 • Gatavus akinius bei kontaktinius lęšius;
 • Stetoskopinius akinius (akiniai treniruokliai: akims žvelgiant pro mažas skylutes, fokusuojantys raumenys yra priversti dirbti, todėl tokia 15-20 minučių kasdieninė mankšta suteikia galimybę pajausti regėjimo pagerėjimą jau po poros savaičių darbo);
 • Apsauginius akinius, apsaugančius nuo UV spindulių;
 • Akinius iš NEMOKAMOS rėmelių kolekcijos. Jums kainuos tik akinių lęšiai ir darbas.
 • Matuosime akispūdį (glaukomos ir kataraktos profilaktikai rekomenduojama tikrintis akispūdį kartą metuose, tyrimo kaina 6,00 Eur.).
 • ·  ĮSIGYTI OPTINIUS DIDINAMUOSIUS STIKLUS (lupas);                                            
 • · telefonas pasiteirauti: 8 605 15501

 

KONTAKTAI:

                                                           UAB “LIREMA”, Verkių g. 34, Vilnius, tel.: 8 52 159595

UAB “Biomedika”, Antakalnio g. 36, Vilnius, tel.: 8 52 709055

Šiandien apie 40 mūsų gimnazijos mokinių apsilankė tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje "Studijos 2018".
          Mokiniai turėjo galimybę susipažinti, pabendrauti ir gauti jiems rūpimos informacijos iš 200 universitetų, kolegijų iš Lietuvos ir užsienio, profesinio mokymo lyderių, verslo profesionalų, karjeros konsultantų, inovatorių, jaunųjų kūrėjų, neformalių jaunimo organizacijų, tarptautinių organizacijų, mokslo ir kultūros institutų, valstybinių tarnybų institucijų atstovų.
          Tikimės, kad ši paroda padėjo mokiniams apsispręsti arba pateikė alternatyvų jų karjeros keliui.

          „Kūryba yra nuolatinis atsinaujinimas, nuolatinė kova su apsileidimu, su sustingimu. Kūryba yra nuolatinis ieškojimas ko nors geresnio ir gražesnio.“ (V.Mykolaitis- Putinas)

          Šiais žodžiais šiandien prasidėjo literatūros pamoka 8 ir II g. klasės mokiniams. Ne gimnazijoje, ne – Vilniuje. Vinco Mykolaičio- Putino memorialinio buto – muziejaus gidė papasakojo, kuo garsus Tauro gatvėje 10 numeriu pažymėtas butas. Šiame name 1940- 1944 m. gyveno su universiteto veikla susiję žmonės: Mykolas Biržiška, Konstantinas Jablonskis, Vincas Krėvė, Vytautas Landsbergis – Žemkalnis, Vincas Masiūnas, Georges Matore, Balys Sruoga ir kt.  1944 m. rudenį buvusiame V.Krėvės bute pirmajame aukšte apsigyveno V.Mykolaitis – Putinas. Name dar gyveno : Literatūrologas K.Korsakas, chemikas K.Daukša, filosofas E.Meškauskas. Balio Sruogos bute kurį laiką gyveno rašytojas Kazys Boruta su muzike Jadvyga Čiurlionyte, psichologas A.Gučas. Pirmojo aukšto bute iš kiemo pusės yra gyvenusi muzikologė Ona Narbutienė su mama ir senele, 1947 m. išvežtos į Sibiro tremtį. Tame pačiame bute 1974 m. buvo apsistojusi rusų disidentė, poeto Osipo Mandelštamo našlė Nadežda Mandelštam, o 1975 m.- žymus kovotojas už žmogaus teises Andrejus Sacharovas.
          Tauro gatvės name Nr. 10, trečiame bute gyveno du lietuvių literatūros klasikai. Su šeima čia gyvenęs B.Sruoga. Po jo mirties į butą persikėlė V.Mykolaitis- Putinas ir gyveno dvidešimt metų – ištisą savo vėlyvosios kūrybos laikotarpį.
          Po rimtos , bet labai įdomios ekskursijos po butą- muziejų visų laukė edukacinis užsiėmimas „Žaidžiame poeziją“, kurio metu visi skatinami įsitraukti į kūrybinį procesą, drąsiai kurti, reikšti mintis bei individualiai mąstyti. Edukacijos dalyviams buvo išdalinamos dėžutės su skirtingų autorių eilėraščių žodžiais. Dėlionės principu kuriamas savo eilėraštis ar posmas. Baigus kūrybinį procesą kiekvienas garsiai skaito savo poeziją. Vėliau edukatorius perskaito, kokį eilėraštį iš tų pačių žodžių yra sukūręs vaikų literatūros autorius.

 

INFORMACIJA

APIE LAISVĄ ISTORIJOS  MOKYTOJO PAREIGYBĘ ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

 

2018-02-07 Nr. V11-19

 

 1. Mokyklos pavadinimas: Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija.

 2. Pareigybės pavadinimas : istorijos mokytojas.

 3. Darbo krūvis: 22 val.

 4. Darbo sutarties rūšis: neterminuota darbo sutartis.

 5. Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

 6. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

  6.1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

  6.2.asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

  6.3.išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

  6.4.gyvenimo aprašymą;

  6.5.pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

  6.6. pedagoginių ir psichologinių žinių išklausymo dokumento kopiją;

  6.7.atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendaciją.

 7. Data , iki kurios pateikiami dokumentai: 2018-02-21.

 8. Dokumentų pateikimo adresas: J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., LT-17 249, Šalčininkų r. 201 kabinetas

 9. Telefonas pasiteiravimui : 8 380 35 268.

 10. El. pašto adresas: jasiunuausra@gmail.com

  PASTABA. Pirmumas bus teikiamas aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turinčiam pretendentui.

  Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

   

   

  Direktorė                                                                                       Dalia Paltanavičienė

Šiemet mūsų 7-os klasės mokiniai su klasės vadove Jana Kuzmičiova per Kalėdas ir vėl nutarė nesikeisti dovanomis, o padėti tiems, kam to reikia labiau nei jiems. Praeitais metais tai buvo apie naują patalynę svajojantis berniukas, šiemet - beglobiai gyvūnai.
          Vasario 6 d. mokiniai apsilankė UAB "Grinda" gyvūnų prieglaudoje. Vyko ne tuščiomis - atvežė kačių ir šunų maisto bei skudurų gyvūnų guoliams. Prieglaudos savanoriai aprodė prieglaudą, papasakojo apie jos darbo specifiką, šiuo metu joje esančius gyvūnus, bei priminė mokiniams, kad augintinis yra didelė atsakomybė.

Lietuvos nacionalinio muziejaus filialas Signatarų namai organizuoja mokinių meninės kūrybos
konkursą, skirtą Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, paminėti. Konkursas skiriamas
integruotoms istorijos ir dailės pamokoms.
          Mūsų gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo šiame atviruko ir plakato konkurse. Iš visos gimnazijos konkursui buvo atrinkta ir išsiųsta 16 darbelių. Konkurse dalyvauja šie mokiniai: Sofija Savoskin (4 kl.), Nika Jaržinskytė (3 kl.), Enrika Vasiukečiūtė (5 kl.), Neringa Čepulionis (5 kl.), Danielė Čepulionis (5 kl.), Lina Lang (III G. kl.), Galinaityte Gabriela (4 kl.), Viktorija Tide (2 kl.), Goda Kulešaitė (2 kl., du darbai), Darija Košečkina-Svetlikauskaitė (2 kl.), Joana Paula Jankauskaite ir Olivija Mordas (bendras  darbas, 8 kl.), Ivona Osipovič (8 kl.), Adriana Choružaja (7 kl.), Veronika Romanovskytė (6 kl.).

Visiems dalyvavusiems DIDELIS AČIŪ! Lauksim rezultatu!

Dailės vyr. mokytoja Liubovė Fedotova

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>