Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com
Pristatome III G klasės mokinių kūrybinio rašymo projekto darbus. Projekto pavadinimas "Metafora ir miniatiūra - kaip sustabdyta akimirka". Projekto vadovė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Violeta Bagdiulienė.
Pristatome 5 klasės mokinių projekto "Mokomės kūrybiškai" pirmą dalį "Mokomės ir žaidžiame". Nekantriai laukiame ir kitų dalių, kurios greit pasirodys.Sausio 11 d. minima Tarptautinė žodžio „Ačiū“ diena. Šią dieną galime drąsiai vadinti pačia mandagiausia diena metuose, kuri prasidėjo nuo padėkos žodžio tam, kam esame dėkingi????. Mūsų mokiniai aktyviai dalyvavo organizuotoje iniciatyvoje ir projektinėje veikloje????. Šiandien mokinių vardu siunčiame padėkos žodžius savo artimiesiems, draugams bei visai gimnazijos bendruomenei????????
Be galo džiaugiamės ir didžiuojamės????, kad mūsų IG kl. mokinės Skaistės Samanavičiūtės❤ darbas, kuris buvo siųstas vokiškam konkursui "7 Nachhaltigkeitstipps"♻️ panaudotas PAGRINDINEI iliustracijai dosjė apie tvarumą Goethe-Instituto svetainėje????.
Pasidaliname publikaciją ir paveikslėliu????
Sausio 11 d. švenčiama Tarptautinė žodžio „ačiū“ diena????. Pagal nerašytą šventės tradiciją, šią dieną draugams ir artimiesiems siunčiami atvirukai su padėkos žodžiais????. Pasaulinė žodžio „ačiū“ diena atsirado JTO ir UNESCO iniciatyva.????

Pradinių klasių mokiniai siunčia mūsų gimnazijos bendruomenei Kalėdinius linkėjimus bei sveikinimus!
Kai niekas nemato
Ir nieko negirdi,
Angelo balsas????
Ateina į širdį.❤️
Kalėdų naktį
Paguodžia jis tyliai,
Ir laimina tuos,
Kurie laukia ir myli.????
Pasigrožėkime mūsų mokinių darbeliais ????☺!
Paskutinę dieną prieš žiemos atostogas mūsų pradinukus aplankė Kalėdų Senelis????. Negalėdamas užeiti pas vaikučius į mokyklą, jis perdavė sveikinimus ir saldžias dovanėles???????? vieniems per langą, o kitiems paliko prie gimnazijos durų????????.
Smagių ir sveikų atostogų mūsų mažiems mokinukams????????!!!
Gruodžio 9  diena mūsų gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo akcijoje "Pozityvių minčių diena". Klasių valandėlių metu  žiūrėjo filmukus apie emocijas ir jausmus, kaip jie įtakoja mūsų mintis, kūrė sėkmių dienoraščius, surašydami visas dienos sėkmes, o vėliau aptarime paaiškėjo, kad kiekvienas mokinys per dieną patiria labai daug įvairių sėkmių. Nustatyta, kad sėkmės turi skirtingas svarbas ir išraiškas mokinių gyvenime. Per dailės pamokas mokiniai atliko kūrybinius darbus tema:  Pro kokios spalvos akinius matai pasaulį? Geriausi piešiniai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

  

ĮSAKYMAS

DĖL ŽIEMOS (KALĖDŲ) ATOSTOGŲ PASKELBIMO

 

2020 m. gruodžio 10 d. Nr. V1 – 147

Jašiūnai

 

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2.2.9.7 punkto nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1932 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 16 punktu bei Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos  2020 m. gruodžio 09 d. įsakymu  Nr.S – 2151 ,,Dėl žiemos (Kalėdų) atostogų laiko pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokiniams“,

  1. s k i r i u  Šalčininkų r. Jašiūnų ,, Aušros“ gimnazijoje mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas žiemos ( Kalėdų) atostogas nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.;
  2. s k i r i u  Šalčininkų r. Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazioje mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas  žiemos (Kalėdų) atostogas nuo 2020 m. gruodžio 21 d. iki 2021 m. sausio 03 d.

 

 

Direktorė Dalia Paltanavičienė

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>