Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com
Šiandien 4 klasės mokiniai kartu su savo mokytoja Elvyra šventė "Pliušinio Meškiuko dieną"???????? . Mokiniai sužinojo, kaip atsirado Meškiukas Tedis ir jo meškiukai-broliukai, vardijo visus filmukus bei pasakas, kur meškiukas yra pagrindinis veikėjas, dainavo Meškiukų daineles, darė įdomią aplikaciją iš grikių ir ryžių. Po smagios fotosesijos su meškiukais ketvirtokai gavo saldžias dovanėles - irgi meškiukus!????????


2020-ieji paskelbti Tautodailės metais. Tikslas – populiarinti tautinio kostiumo, kalvystės, medžio, skulptūros, keramikos ir kitas tautodailės sritis.

Be tautodailės būtų sunku užtikrinti lietuviškų tradicijų tęstinumą ir išsaugoti etnografinių regionų savitumą.

Visuomenė  ir ypač jaunimas skatinami domėtis tautodailės istorija, suvoktis jos kultūrinę ir meninę vertę. Visoje Lietuvoje rengiamos įvairios parodos ir konkursai, vykdomos veiklos, edukaciniai projektai.

Todėl Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos 5 – IV klasių mokiniai įsitraukė į veiklą ir dalyvavo edukaciniame projekte „STILIZUOTA VERPSTĖ“ , per technologijų pamokas susipažino su tautodailės darbais, jų simbolika (verpstės, langinės) ir pagamino medinę „stilizuotą“ verpstę, kurią dekoravo smulkiomis keramikinėmis mozaikos detalėmis. Mokinių kūrybinis darbas papuošė gimnazijos erdvę.

                                                                              Technologijų vyr. mokytoja Oksana Siliuk

 

Gerbiami Tėveliai ir Globėjai,
informuojame Jus, kad  remiantis 2020 m. spalio 23 d. direktorės įsakymu „Dėl ugdymo proceso vykdymo nuotoliniu būdu“  Nr. V1-132 mokymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu naudojant šias nuotolinio ugdymo technologines priemones: Microsoft Office365 for education edukacinę platformą  bei el. paštą.  Kartu primename, kad siekiant užtikrinti saugumą, Vaiko paskyros prisijungimo duomenis (slaptažodį kartu su el.paštu) reikia tinkamai saugoti. Primename, kad už paskyros valdymą ir atliktus Jūsų Vaikų veiksmus virtualioje aplinkoje – Edukacinėje platformoje yra atsakingi paskyros naudotojo- Vaiko tėvai arba tiesioginiai globėjai.  Pranešame, kad 2020 m. spalio 23 d. kiekvienos klasės mokiniai buvo raštiškai supažindinti, kas yra  draudžiama pamokų metu, vykdomų gimnazijos patalpose, tiek nuotoliniu būdu, tiek ir savarankiško mokymosi metu:

1.     Daryti vaizdo ir garso įrašus, filmuoti ar fotografuoti;

2.     Atgaminti, platinti, viešai rodyti ir skelbti mokytojų pamokos turinį;

3.     Perduoti mokyklos suteiktus prisijungimo prie informacinių sistemų duomenis tretiesiems asmenims;

4.     Pažeisti akademinio sąžiningumo principus, sukčiauti per atsiskaitymus;

5.     Demonstruoti nepagarbų elgesį ar išvaizdą, negerbti kitų nuomonės, nekorektiškai reikšti pastabas, netolerantiškai vertinti kitų asmenines savybes.

Gimnazija, pastebėjusi aukščiau nurodytų principų ir teisės aktų pažeidimą, bus įpareigota informuoti teisėsaugos institucijas, ko pasekoje įvykdyti pažeidimai gali užtraukti civilinę, administracinę ar baudžiamąją atsakomybę.
Todėl maloniai prašome pakartoti ir priminti Vaikams apie Gimnazijos patvirtintas taisykles ir atsakomybes mokiniams ugdantis tiesioginiu kontakto būdu ir virtualioje ugdymo aplinkoje.

                                                                                             
                                                                                          Gimnazijos administracija

 

Vaikučių, tėvelių ir mokytojų dėmesiui❗️
Visus moksleivius kviečiame dalyvauti konkurse, kurio tikslas formuoti teisingą požiūrį į draugystę. Konkurso dalyviai turi sukurti savo geriausiam (-ei) draugui (-ei) eilėraštį, jį galima iliustruoti piešiniu. Eilėraščiai gali būti kuriami lietuvių, lenkų ar rusų kalbomis.
Geriausi eilėraščiai bus sudėti į jubiliejinę eilėraščių knygą. O visi dalyviai gaus ją dovanų (sau ir draugui).
Siųsti el. paštu ania@svsb.lt arba paštu, adresu Nepriklausomybės g. 38 B, Šalčininkai, adresuodami Šalčininkų r. sav. visuomenės sveikatos biurui iki š. m. lapkričio 27 d.

Daugiau: 

Lapkričio 16 d. minima tarptautinė tolerancijos diena.

KAS YRA TOLERANCIJA?

Tolerancija – tai pakantumas, mandagumas,  pagarba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes.

 KAM REIKALINGA TOLERANCIJA?

 Pasaulyje gyvena daugybė skirtingų žmonių grupių – jie skiriasi išorine išvaizda: odos, akių, plaukų  spalva, ir t.t. skiriamės ir savo mąstymu. Mes galime nemėgti kai kurių iš jų, ir, žinoma, kai kurie gali nemėgti ir mūsų. tačiau jei visi laikysimės taisyklės, kad skirtumai – ne pagrindas nesantaikai, užgauliojimams ar įžeidinėjimui, kiekvienas galėsime jaustis saugiai.  Tolerancija – tai paprasčiausiai supratimas, kad jie yra tau lygūs, kad jie – tokie patys žmonės, asmenybės, ir turi vienodas teises kaip ir tu. Toleruoti reiškia suvokti ir pripažinti, kad kitų ypatybių turintis žmogus nėra blogesnis, žemesnis, menkesnis.

 AR REIKIA TOLERUOTI VISKĄ? KUR YRA TOLERANCIJOS RIBOS?

Iš esmės, tolerancija yra leidimas mums būti savimi ir gyventi taip, kaip norime. tačiau mūsų gyvenimo būdas, elgesys ir kalbos neturi pažeisti kito žmogaus teisių ir laisvių – pavyzdžiui, tyčiotis, ar kaip kitaip skriausti. ne visos nuomonės, ne visi žodžiai ar veiksmai gali patikti kitiems, tačiau jei tai išreiški kaip nuomonę, niekas negali tavęs nubausti vien dėl to, kad ją pasakei.

Tolerancija nėra beribė – ji baigiasi tada, kai pažeidžiamos kito žmogaus teisės ar užsiimama kitokia nusikalstama veikla.

Šių metų tolerancijos dienos simbolis- dėlionė. Mūsų gimnazijos mokytojai ir mokiniai lapkričio 10-16 dienomis aktyviai dalyvavo ir prisidėjo prie šios dienos minėjimo kuriant tolerancijos dėliones, žiūrint prasmingus filmukus apie Tolerancijos dieną.

                                                                                    Gimnazijos socialinė pedagogė Ana Kulešovienė
Šią savaitę, kai 5 klasės mokiniai grįžo į gimnaziją, vokiečių kalbos pamoka vyko ne visai tradiciškai. Kadangi tvarumo tema šiais laikais labai aktuali, mokiniai su mokytoja sugalvojo, kaip panaudoti nereikalingus daiktus, o būtent tuščius plastiko buteliukus nuo šampūnų, pieno gėrimų ir jogurtų. Kūrybiškai dirbdamos penktokės sukūrė linksmas pieštukines, kurias vėliau vokiečių kalba pristatė klasėje.

ĮSAKYMAS

DĖL  UGDYMO PROCESO VYKDYMO MIŠRIU ORGANIZAVIMO BŪDU

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. V1 – 137

Jašiūnai

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu ,, Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo NR. V-1838 ,, Dėl pagrindinio ir vidurinio  ugdymo organizavimo būtinų sąlygų „ pakeitimo 2020 m. spalio 28 d. Nr. V-2384, 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“  2.2.9.2., 2.2.9.6. , 2.1.5.2 punktais ,

            Nuo lapkričio 7 d. iki lapkričio 29 d. imtinai :

  1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas vykdomas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ;
  2. Vidurinis ugdymas bus vykdomas mišriuoju mokymo organizavimo būdu;
  3. Pagrindinio ugdymo I ir II dalis vyks mišriu mokymo proceso organizavimo būdu:

3.1. 5-7 klasės lapkričio 9-13 dienomis ir lapkričio 25-27 dienomis mokysis kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, lapkričio 16-24 dienomis nuotoliniu  būdu per dvi platformas: Mano Dienynas ir Microsoft Teams;

3.2.  8 -  IG - IIG klasės lapkričio 9-13 dienomis ir lapkričio 25-27 dienomis nuotoliniu  būdu per dvi platformas: Mano  Dienynas ir Microsoft Teams, lapkričio 16-24 dienomis mokysis kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;

  1. Švietimo pagalba ir  neformalusis mokinių ugdymas  lapkričio 9-27 dienomis vyks mišriu ugdymo organizavimo būdu;
  2. Mokiniai, kurie mokysis kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu pamokų metu ir kitu laiku turi dėvėti kaukes;
  3. Nemokamas maitinimas mokiniams bus teikiamas lanksčiai. Mokiniai, kurie bus ugdomi kasdieniu būdu, maitinimą gaus gimnazijoje, kurie bus ugdomi nuotoliniu būdu - gaus sausus davinius.

Direktorė                                                                    Dalia Paltanavičienė

 

Šiandien užbaigdami akciją Mokinių tarybos atstovai kartu su mokytojomis aplankė mūsų gimnazijos mirusių Mokytojų, darbuotojų ir mokinių kapus, pagerbdami Jų šviesų atminimą savo rankomis per technologijų pamokas padarytais vainikais bei uždegdami žvakutes.
Tęsiame visos savaitės akciją "Uždek žvakę ant apleisto kapo". Šiandien darbavosi 3 ir 4 klasių mokiniai kartu su savo klasės vadovėmis ir socialine pedagoge Jašiūnų senosiose kapinėse, tvarkydami senus kapus ir uždegdami Vėlinių žvakes.

Minėdami Pasaulinę gyvūnų dieną spalio 22 dieną mūsų gimnazijos 6 klasės mokiniai paruošė ir pristatė projektinius darbus „Mano augintiniai“. Mokiniai pasakojo savo augintinių laikymo ir priežiūros subtilybes, įdomias, netikėtas ir įsimintinas jų gyvenimo istorijas,  įvykius.  Visų darbeliai buvo kūrybiški, kruopščiai atlikti ir prasmingi.
Ši diena skatina susimąstyti, kokie svarbūs gyvūnai mūsų gyvenime, kaip reikia elgtis su savo augintiniais, bei padėkoti jiems už tai, kad mus saugo, gydo, džiugina, myli...

2020 m. spalio 20 d. mūsų gimnazijos  7-8 klasių mokiniai pradėjo vykdyti akciją "Uždekime žvakę ant apleisto kapo" ir nuvyko į Jašiūnų dvasinės kultūros paveldą - Jašiūnų dvaro kapinaites. Jašiūnų dvaro kapinaičių istorijos pradžia susijusi su Jono Sniadeckio mirtimi. Buvęs Vilniaus universiteto rektorius mirė Jašiūnuose 1830 m. lapkričio 21 dieną. Šeimos nariai nutarė jį palaidoti kitoje Merkio pusėje, priešais dvaro sodybą, ant kalnelio, toje vietoje, kur J. Sniadeckiui patikdavo vaikščioti, skaityti ir ilsėtis. Mokiniai sutvarkė profesorių kapinaites ir pagerbė jų atminimą uždegdami žvakes.
Šiandien mūsų gimnazijos kieme svečiavosi Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybės atstovai, kurie pasakojo IG-IVG klasių mokiniams apie įstojimo galimybes, įvairių studijų programas, atsakinėjo į įvairius klausimus bei įteikė malonias dovanėles.

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>