Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

INFORMACIJA

APIE LAISVĄ FIZINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĘ ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

 

2020-08-03 Nr. V11-65

1. Mokyklos pavadinimas: Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija.
2. Pareigybės pavadinimas : fizinio ugdymo mokytojas.
3. Darbo krūvis: 13 pamokų.
4. Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis.
5. Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
6. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
6.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
6.4. gyvenimo aprašymą;
6.5. kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6.6. pedagoginių ir psichologinių žinių išklausymo dokumento kopiją;
6.7. atrankai pretendentas taip pat turi pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
6.8. pirmumas bus teikiamas pretendentui, turinčiam aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

7. Data , iki kurios pateikiami dokumentai: 2020-08-21.
8. Dokumentų pateikimo adresas: J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., LT-17 249, Šalčininkų r. 203 kabinetas.
9. Telefonas pasiteiravimui: 8 380 35 268.
10. El. pašto adresas: jasiunuausra@gmail.com

PASTABA.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Direktorė                                                                           Dalia Paltanavičienė

 

 

 

 

Liepos 24 - 26 dienomis mūsų gimnazijos Jaunieji šauliai dalyvavo vasaros stovykloje, pratybose: "Dzūkija 2020". Praleistos dvi dienos Poškonių miške! Atliktos įvairios taktinės užduotys, naktiniai žygiai, dainos prie laužo!

INFORMACIJA

APIE LAISVĄ CHEMIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĘ ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

 

2020-07-02 Nr. V11-60

1. Mokyklos pavadinimas: Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija.
2. Pareigybės pavadinimas: chemijos mokytojas.
3. Darbo krūvis: 12 pamokų.
4. Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis.
5. Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
6. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti                   
   6.1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
   6.2.asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
   6.3.išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
   6.4.gyvenimo aprašymą;
   6.5.chemijos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
   6.6. pedagoginių ir psichologinių žinių išklausymo dokumento kopiją;
   6.7.atrankai pretendentas taip pat turi pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
   6.8. pirmumas bus teikiamas pretendentui, turinčiam aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
7. Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2020-08-20.
8. Dokumentų pateikimo adresas: J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., LT-17 249, Šalčininkų r., 203 kabinetas.
10. Telefonas pasiteiravimui : 8 380 35 268.
11. El. pašto adresas: jasiunuausra@gmail.com

PASTABA.
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.


Pavaduojanti gimnazijos direktorę Žana Siliuk

Šiandien Jašiūnų Balinskių dvaro rūmuose įvyko tradicinė mokomųjų dalykų rajoninių olimpiadų nugalėtojų pagerbimo ir apdovanojimo šventė. Renginyje dalyvavo didelis būrys mokinių, mokytojų, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus atstovų.
       Didžiuojamės mūsų gimnazijos mokinės Miglės Gecevičiūtės (III G) laimėjimais: III vieta anglų kalbos olimpiadoje ir III vieta istorijos olimpiadoje - ir džiaugiamės šią saulėtą dieną kartu su Miglės šeima!!!


Dauguma mūsų gimnazijos mokinių pasirinko mokslo metų pabaigoje dailės projektą "Mano emocijos ir nuotaika" ir drąsiai liejo įvairius jausmus savo piešiniuose karantinui pasibaigus.
8 kl. vadovė Kristina Vasilevskaja sveikina savo auklėtinius, baigusius pagrindinio ugdymo I-ąją etapą

Jaunon širdin tu sėji protą, gėrį,
Ją nuo audrų ir saugai,ir gini.
Priimki šiandien vasarinę gėlę
Ir ačiū, kad dėl mūsų gyveni.

Mūsų gimnazijos 5-IIIG klasių mokiniai prisijungdami prie iniciatyvos "AČIŪ MOKYTOJAMS UŽ PAMOKAS" ir dėkodami savo MOKYTOJAMS siunčia savo kūrybiškai sukurtą AČIŪ!!!

Artėjant valstybinių brandos egzaminų sesijai dalijamės pagrindine informacija abiturientams, kaip vyks egzaminų sesija ir kokių pagrindinių saugumo reikalavimų bus laikomasi:Karantinas šiemet sustabdė daug mūsų planuotų veiklų ir vieną iš jų - Gavėnios laikotarpio Gailestingumo akciją "Parama vaikų hospisui"...
Bet džiaugiamės, kad dar šiais mokslo metais atsirado galimybė aplankyti seselę Michaelą ir jos įsteigtą vaikų Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisą - ir perduoti Jašiūnų "Aušros" gimnazijos bendruomenės surinktas aukas - 1370€.
Nors į vidų patekti negalėjome dėl karantino sąlygų, tačiau apsilankymo metu pavyko šiltai pabendrauti su hospiso darbuotojais ir su pačia ses.Michaela, kuri papasakojo apie jų atsidavusį sunkų, bet kilnų darbą ir iš visos širdies dėkojo už surinktas aukas. Saldūs linkėjimai vaikų laukia Rugsėjo 1-ąją!

Nuoširdžiai dėkojame už JŪSŲ gerumą!!!Šiandien nuskambėjo paskutinis skambutis mūsų mažiems "abiturientams", paskelbdamas nueito kelio pabaigą ir naujojo pradžią, priversdamas susimąstyti apie tai, kas nuveikta, išmokta, pasiekta, primindamas daug  akimirkų, patyrimų ir atradimų, patirtų čia, pradinėse klasėse, vienus priversdamas nusišypsoti, kitus – ašarą nubraukti...
Negausiai susirinkę gimnazijos kieme 4 klasės mokiniai kartu su tėvais atsisveikino su pradine mokykla ir su savo mokytoja Teresa. Gimnazijos direktorė Dalia Paltanavičienė įteikė mokiniams pradinio išsilavinimo pažymėjimus bei padėkos raštus už labai gerą mokymąsi. Tėveliai dėkodami ir atsisveikindami  linkėjo visiems šiltų, pilnų įspūdžių atostogų.


DIDŽIUOJAMĖS MŪSŲ JAUNIAUSIAIS PIRMŪNAIS!!!

Šiandien minima Pasaulinė dviračio diena. Mūsų gimnazijos mokiniai prisijungė prie šios dienos minėjimo ir aktyviai dalyvavo akcijoje "Dviratis - mano draugas". Žiūrėdami jų nuotraukas, džiaugiamės pamatę jų linksmus veidus. Labai jūsų pasiilgome!!!

 Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. tėvai (globėjai, rūpintojai) turės galimybę vaikus ugdyti šeimoje. Vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje tėvams (globėjams, rūpintojams) Šalčininkų rajone padeda organizuoti mūsų Jašiūnų „Aušros“ gimnazija (mokymo kalba - lietuvių).

Vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys vaiką ugdyti šeimoje, prašymą dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą pateikia mokyklos vadovui. Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.  Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje ir dokumentus už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai, rūpintojai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų. Kartu su prašymu dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pateikiami šie dokumentai:

- tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;

- užpildytas klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;

- švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (toliau – rekomendacija) (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą);

- vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);

- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos;

- savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos.

Visa ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarka išdėstyta Ugdymo šeimoje įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame 2020 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 504 „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ddd218f09b6411ea9515f752ff221ec9

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>