MOKYKLOS NAUJIENOS

Svarbi informacija tėvams

Gerbiami Tėveliai ir Globėjai,
informuojame Jus, kad  remiantis 2020 m. spalio 23 d. direktorės įsakymu „Dėl ugdymo proceso vykdymo nuotoliniu būdu“  Nr. V1-132 mokymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu naudojant šias nuotolinio ugdymo technologines priemones: Microsoft Office365 for education edukacinę platformą  bei el. paštą.  Kartu primename, kad siekiant užtikrinti saugumą, Vaiko paskyros prisijungimo duomenis (slaptažodį kartu su el.paštu) reikia tinkamai saugoti. Primename, kad už paskyros valdymą ir atliktus Jūsų Vaikų veiksmus virtualioje aplinkoje – Edukacinėje platformoje yra atsakingi paskyros naudotojo- Vaiko tėvai arba tiesioginiai globėjai.  Pranešame, kad 2020 m. spalio 23 d. kiekvienos klasės mokiniai buvo raštiškai supažindinti, kas yra  draudžiama pamokų metu, vykdomų gimnazijos patalpose, tiek nuotoliniu būdu, tiek ir savarankiško mokymosi metu:

1.     Daryti vaizdo ir garso įrašus, filmuoti ar fotografuoti;

2.     Atgaminti, platinti, viešai rodyti ir skelbti mokytojų pamokos turinį;

3.     Perduoti mokyklos suteiktus prisijungimo prie informacinių sistemų duomenis tretiesiems asmenims;

4.     Pažeisti akademinio sąžiningumo principus, sukčiauti per atsiskaitymus;

5.     Demonstruoti nepagarbų elgesį ar išvaizdą, negerbti kitų nuomonės, nekorektiškai reikšti pastabas, netolerantiškai vertinti kitų asmenines savybes.

Gimnazija, pastebėjusi aukščiau nurodytų principų ir teisės aktų pažeidimą, bus įpareigota informuoti teisėsaugos institucijas, ko pasekoje įvykdyti pažeidimai gali užtraukti civilinę, administracinę ar baudžiamąją atsakomybę.
Todėl maloniai prašome pakartoti ir priminti Vaikams apie Gimnazijos patvirtintas taisykles ir atsakomybes mokiniams ugdantis tiesioginiu kontakto būdu ir virtualioje ugdymo aplinkoje.

                                                                                          Gimnazijos administracija

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content