Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com
Grd 10
2020
Informacija

  

ĮSAKYMAS

DĖL ŽIEMOS (KALĖDŲ) ATOSTOGŲ PASKELBIMO

 

2020 m. gruodžio 10 d. Nr. V1 – 147

Jašiūnai

 

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2.2.9.7 punkto nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1932 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 16 punktu bei Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos  2020 m. gruodžio 09 d. įsakymu  Nr.S – 2151 ,,Dėl žiemos (Kalėdų) atostogų laiko pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokiniams“,

  1. s k i r i u  Šalčininkų r. Jašiūnų ,, Aušros“ gimnazijoje mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas žiemos ( Kalėdų) atostogas nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.;
  2. s k i r i u  Šalčininkų r. Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazioje mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas  žiemos (Kalėdų) atostogas nuo 2020 m. gruodžio 21 d. iki 2021 m. sausio 03 d.

 

 

Direktorė Dalia Paltanavičienė

-

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>