Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com
Lap 10
2020
Informacija

ĮSAKYMAS

DĖL  UGDYMO PROCESO VYKDYMO MIŠRIU ORGANIZAVIMO BŪDU

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. V1 – 137

Jašiūnai

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu ,, Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo NR. V-1838 ,, Dėl pagrindinio ir vidurinio  ugdymo organizavimo būtinų sąlygų „ pakeitimo 2020 m. spalio 28 d. Nr. V-2384, 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“  2.2.9.2., 2.2.9.6. , 2.1.5.2 punktais ,

            Nuo lapkričio 7 d. iki lapkričio 29 d. imtinai :

  1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas vykdomas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ;
  2. Vidurinis ugdymas bus vykdomas mišriuoju mokymo organizavimo būdu;
  3. Pagrindinio ugdymo I ir II dalis vyks mišriu mokymo proceso organizavimo būdu:

3.1. 5-7 klasės lapkričio 9-13 dienomis ir lapkričio 25-27 dienomis mokysis kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, lapkričio 16-24 dienomis nuotoliniu  būdu per dvi platformas: Mano Dienynas ir Microsoft Teams;

3.2.  8 -  IG - IIG klasės lapkričio 9-13 dienomis ir lapkričio 25-27 dienomis nuotoliniu  būdu per dvi platformas: Mano  Dienynas ir Microsoft Teams, lapkričio 16-24 dienomis mokysis kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;

  1. Švietimo pagalba ir  neformalusis mokinių ugdymas  lapkričio 9-27 dienomis vyks mišriu ugdymo organizavimo būdu;
  2. Mokiniai, kurie mokysis kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu pamokų metu ir kitu laiku turi dėvėti kaukes;
  3. Nemokamas maitinimas mokiniams bus teikiamas lanksčiai. Mokiniai, kurie bus ugdomi kasdieniu būdu, maitinimą gaus gimnazijoje, kurie bus ugdomi nuotoliniu būdu - gaus sausus davinius.

Direktorė                                                                    Dalia Paltanavičienė

 

-

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>