Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com
Kov 17
2020
Informacija

Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos ugdymo organizavimo aktuali informacija karantino laikotarpiu nuo kovo 16d. iki kovo 27d.

 Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.kovo 13 d.įsakymu Nr.V - 366 ,,Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu'' nuo kovo 16d. iki 2020 m. kovo 27 d. skelbiama aktuali informacija dėl ugdymo organizavimo Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje:


Visi pedagoginiai darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Mokytojai nuolat seka informaciją internetinėse svetainėse, elektroniniame dienyne; apsvarsto, ieško, įvaldo naujus įrankius galimam mokinių nuotoliniam mokymui(si); dalyvauja įvairiuose vebinaruose; aktyviai bendradarbiauja tarpusavyje ir su administracija, panaudojant turimas kominikacines priemones; susipažįsta su rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotolinius būdu.

Tarp klasės vadovo, jo vadovaujamos klasės mokinių bei tėvų (globėjų, rūpintojų) vyksta nuolatinis nuotolinis bendravimas ir bendradarbiavimas. Klasės vadovas informuoja mokinius ir tėvus apie mokinių turiningą kasdienį užimtumą, skatina domėtis informacija internetinėse svetainėse, paaiškina tėvų pagalbos svarbą organizuojant nuotolinį mokymą(si) po pavasario atostogų.

Gimnazijos direktorė užtikrina, kad nuo 2020 m. kovo 27 d. būtų pasirengta pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu.

Direktorės įsakymu bus paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius), kuris konsultuos mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais.

 Aktyvūs gimnazijos pedagoginių darbuotojų asmeniniai kontaktai:

Gimnazijos direktorės Dalios Paltanavičienės tel.numeris: +370 686 92664

Gimnazijos pavaduotojos ugdymui  Žanos Siliuk tel.numeris: +370 680 95544
Gimnazijos pavaduotojos ugdymui Jolantos Driukienės tel.n.: +370 65670293

Gimnazijos direktorės pavaduotojos ūkio reikalams Danutės Dzindziletienės tel.n.: +370 675 07091

Gimnazijos socialinės pedagogės Anos Kulešovienės tel.n.: +370 600 77641

Gimnazijos Tarybos pirmininkės Jekaterinos Lang tel.n.: +370 600 31143-

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>