Mėnesio veiklos planas

TVIRTINU

Direktorė 

Dalia Paltanavičienė

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJA

2021 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO

VEIKLOS PLANAS

 

Eil. Nr.

Metodiniai renginiai

Data

Atsakingi už vykdymą

1.

Virtualus sveikinimo koncertas Mamytėms.

2 d.

J. Driukienė

V. Latonas

Klasių vadovai

2.

Direkcinės tarybos posėdis:

a)dėl Gimnazijos turto, patalpų, inventoriaus racionalaus naudojimo ir eksploatavimo.

 

3 d.

D. Paltanavičienė

D. Dzindziletienė

 

 

3.

Projektas „Mokinių veikla, siekiant aukštesnių mokymosi pasiekimų, mokymosi pagalbos būdai ir jų įgyvendinimas mokykloje.

4 d.

D. Paltanavičienė

V. Bagdiulienė

G. Maskoliūnienė

K. Vasilevskaja

4.

NMPP. Skaitymo  testas4 kl.

4 d.

Ž. Siliuk

E. Sobol

5.

NMPP. Matematikos testas 4 kl.

 

6 d.

Ž. Siliuk

E. Sobol

 

6.

Užsienio k. (rusų) konkursas „Mano Aleksandras Puškinas“.

 

6 d.

J. Driukienė

L. Semenovič

7.

NMPP. Skaitymo testas 8 kl.

11 d.

Ž. Siliuk

R. Nakrevičienė

8.

NMPP. Matematikos testas 8 kl.

14 d.

Ž. Siliuk

R. Nakrevičienė

9.

Nuotraukų  ir piešinių konkursas „Mano šeimos laisvalaikis“.

 

14-30 d.

Ž. Siliuk

A. Kulešovienė

L. Fedotova

10.

Abiturientų paskutinis skambutis.

24 d.

Ž. Siliuk

G. Maskoliūnienė

V. Latonas

INFORMACINIAI STENDAI IR PARODĖLĖS

11.

Stendas ,,P.Širvio 100-osioms gimimo metinėms paminėti“.

Gegužė

R. Nakrevičienė

12.

Stendas ,,Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu‘‘.

Gegužė

Medicinos priežiūros specialistė, pagalbos mokiniui specialistai

13.

Parodėlė skirta Motinos dienai paminėti

Gegužė

L. Radevič

PEDAGOGINIS INSPEKTAVIMAS

14.

Mokinių tėvų (globėjų) pedagoginis švietimas

Gegužė

Administracija

15.

Mokinių ugdymo(si) pasiekimai

Gegužė

Administracija

Sudarė

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                              Jolanta Driukienė

 

 

 

 

 

!Informacija atnaujinta: 2021 Geg 05, 09:08:50
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>