Mėnesio veiklos planas

TVIRTINU

 

Direktorė

 

Dalia Paltanavičienė

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJA

 

2018 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Metodiniai renginiai

Data

Atsakingi už vykdymą

1.

Direkcinės tarybos posėdis:

a)dėl gimnazijos patalpų estetinės išvaizdos.

 

3 d.

D.Paltanavičienė

J.Driukienė

 

2.

Direkcinės tarybos posėdis:

a)dėl gimnazijos turto, patalpų, inventoriaus racionalaus naudojimo ir eksplotacijos.

10 d.

D.Paltanavičienė

D.Dzindziletienė

3.

Direkcinės tarybos posėdis:

a)dėl mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginio švietimo.

 

14 d.

D.Paltanavičienė

J.Driukienė

4.

Direkcinės tarybos posėdis:

a)dėl gimnazijos patalpų atnaujinimo.

23 d.

D.Paltanavičienė

D.Dzindziletienė

5.

Mokytojų tarybos posėdis:

a)dėl papildomų darbų skyrimo 1-4 klasių mokiniams;

b)dėl mokinių vasaros poilsio organizavimo;

c)dėl birželio mėnesio ugdymo turinio organizavimo.

30 d.

D. Paltanavičienė

J.Driukienė

Dalykų mokytojai

 

Klasių vadovai

 

J.Driukienė

Informaciniai stendai ir parodėlės

6.

 ,,Mama, mano mama“ knygų paroda skirta  Motinos dienai.

2-31d.

L.Radevič

7.

Mokinių piešinių konkurso ,,Laisvos Lietuvos, ateitis: mano vizija“ skirto Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-čiui paminėti.

15-22 d.

J.Driukienė

L.Fedotova

Edukaciniai kultūriniai renginiai

8.

Baudų ir tritaškių metimo konkursas.

7 d.

J. Driukienė

V. Kanapinskas

9.

Meninio skaitymo konkursas ,,Vesna poeziji“.

10 d.

J.Driukienė

L.Semenovič

10.

Nacionalinė gynybos diena Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje.

18 d.

Lietuvos Šaulių sąjunga

11.

Artimųjų sambūris (Šeimos diena).

31 d.

J.Driukienė

R.Giedraitis

V. Latonas

Klasių vadovai

12.

Abiturientų "Paskutinis skambutis"

24 d.

J. Driukienė

J.Lang

L.Fedotova

13.

Priešmokyklinio ugdymo grupės išleistuvės.

 

 31 d.

 

J.Driukienė

H.Ivanova

14.

Mažųjų abiturientų (1-4 kl.) šventė

31 d.

J.Driukienė

Klasių vadovai

R. Giedraitis

Pedagoginis inspektavimas

15.

Ugdymo proceso priežiūra: a)pasiruošimas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui;

b)mokinių ugdymo(si) pasiekimai.

2-31 d.

D.Paltanavičienė

J.Driukienė

 

_________________

 

 

 

 

 

 

 

!Informacija atnaujinta: 2018 Geg 17, 09:05:10
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu "Mano dienynas"
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>