Vaiko gerovės komisija

 

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS” GIMNAZIJA

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO

2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V1–109

Jašiūnai

            Vadovaudamasi mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 6 punktu,

1. S u d a r a u  Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos Vaiko gerovės komisiją šios sudėties:

Ana Kulešovienė – socialinė pedagogė, komisijos pirmininkė;

Gerda Maskoliūnienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Renata Nakrevičienė – humanitarinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, sekretorė;

Viktorija Miloš – logopedė, komisijos narė;

Žana Siliuk – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos narė;

Jekaterina Lang – Jašiūnų “Aušros” gimnazijos tarybos pirmininkė, komisijos narė;

Nijolė Ragožienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, komisijos narė;

Natalija Zenkevič – Jašiūnų seniūnijos socialinė darbuotoja, atvejo vadybininkė, komisijos narė.

  1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios mokyklos direktoriaus įsakymą 2019 m. lapkričio 19 d. Nr. V1–148 Nr. “Dėl Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo”.

 

Direktorė                                                                                                      Dalia Paltanavičienė

 

!Informacija atnaujinta: 2021 Sau 11, 11:35:37
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>