Vaiko gerovės komisija

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS” GIMNAZIJA

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO

2017 m. rugsėjo 27 d. Nr. V1–161

Jašiūnai

            Vadovaudamasi mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 6 punktu,

1. S u d a r a u  Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos Vaiko gerovės komisiją šios sudėties:

Jolanta Driukienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Gerda Maskoliūnienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Violeta Bagdiulienė – pradinių klasių mokytoja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, komisijos sekretorė;

Jana Kuzmičiova – psichologė asistentė, komisijos narė;

Ana Kulešovienė – socialinė pedagogė, komisijos narė;

Marius Valiukevičius – socialinis pedagogas, komisijos narys;

Danuta Tomaševič – logopedė, komisijos narė;

Ana Jankelevič – gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė, komisijos narė ;

Nijolė Ragožienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, komisijos narė;

Justyna Sinkevič – Jašiūnų seniūnijos socialinė darbuotoja, komisijos narė.

  1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios mokyklos direktoriaus įsakymą 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V1–253 Nr. “Dėl Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo”.

Direktorė                                                                                             Dalia Paltanavičienė

!Informacija atnaujinta: 2017 Rgs 28, 21:01:44
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>