Visuomenės sveikatos specialistas

Sveikatos priežiūros specialistė - Justyna Vojevodskaja

Visuomenės sveikatos priežiūros spacialisto pareigybės aprašymas

Sveikatos priežiūra gimnazijoje

    Sveikatos priežiūra gimnazijoje – funkcijos, nustatytos Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V – 1035/ISAK – 2680 ( Žin., 2005, Nr. 153 – 5657).

    Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas – asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos specialisto profesinę kvalifikaciją. Mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė), savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Seimo ir Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos, Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatais, Biuro direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis ir  pareiginiais nuostatais.


Mokyklos sveikatos priežiūros specialisto(ės) funkcijos:

 •       analizuoja ir vertina mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius;
 •       paaiškina mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus bei išmoko juos taikyti praktiškai;
 •       laiku pastebi mokinių sveikatos problemas, nustato jų svarbą ir prioritetus, prireikus nukreipia juos į sveikatos priežiūros įstaigas;
 •       pasirenka tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taiko;
 •       moka vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą;
 •       atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, suteikia pirmąją pagalbą;
 •       savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus, suinteresuotus asmenis rengia sveikatinimo veiklos programas (projektus);
 •       bendrauja ir bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, dirba komandoje;
 •       vykdo tiriamąjį darbą;
 •       planuoja ir vertina savo veiklą, tvarko veiklos dokumentus, rengia ataskaitas, bei rekomendacijas;
 •       pristato savo veiklą ir rezultatus;
 •       naudojasi informacinėmis technologijomis;
 •       laikosi etikos principų ir veiklos etikos taisyklių;
 •       dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;
 •       analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius;
 •       vykdo kitą pagal kompetenciją darbą, pavestą direktoriaus.

Darbo laikas

   Trečiadienį - 8.00 – 12.00; penktadienį - 8:00  – 12:00.

!Informacija atnaujinta: 2019 Rgs 19, 14:50:43
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>