Psichologas

Psichologės-asistentės teikiamos paslaugos :

 Tikslas

Įvertinti ir padėti spręsti mokinio(-nių) psichologines, asmenybės ir ugdymo(si) problemas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokyklos bendruomenės nariais.

 Uždaviniai:

 Siekti didesnio tėvų bendradarbiavimo, sprendžiant mokinių problemas.

  1. Pagal poreikį teikti tiesioginę psichologinę pagalbą asmenims, kuriems iškyla bendravimo, emocinių, mokymosi/mokymo sunkumų ar klausimų.
  2. Vykdyti tiriamąją veiklą ar/ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomenės nariais, siekiant išsiaiškinti psichologines problemas, ieškoti problemų sprendimo būdų, nustatyti psichologinės pagalbos poreikį, atlikti mokinio psichologinį vertinimą.
  3. Gerinti mokyklos narių bendravimą ir bendradarbiavimą, padedant sudaryti sąlygas palankiai mokinių socialinei raidai.
  4. Teikti psichologinį švietimą mokiniams, jų tėvams ir pedagogams aktualiais psichologiniais klausimais.

Psichologės-asistentės veiklos turinys: 

  • Įvertina ir padeda spręsti mokinio(-nių) psichologines, asmenybės ir ugdymosiproblemas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokyklos bendruomenės nariais;
  • Pagal poreikį teikia tiesioginę psichologinę pagalbą asmenims, kuriems iškyla bendravimo, emocinių, elgesio,  mokymosi/ mokymo sunkumų ar klausimų;
  • Vykdo tiriamąją veiklą, siekiant išsiaiškinti mokykloje kylančias psichologines problemas ir rasti problemų sprendimo būdus, atlieka tyrimus, mokinio psichologinį vertinimą, nustato psichologinės pagalbos poreikį;
  • Teikia psichologinį švietimą mokiniams, jų tėvams ir pedagogams.
  • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Kadangi mūsų gimnazijos psichologė-asistentė šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose, dėl psichologinės pagalbos prašome kreiptis  į Šalčininkų psichologinės pagalbos tarnybą.


!Informacija atnaujinta: 2020 Grd 29, 11:40:20
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>