Istorija

Lietuviškos mokyklos Jašiūnuose istorija yra labai neįprasta, kaip ir visa Šalčios krašto istorija.

  1939 m. rudenį, kai buvo atgautas Vilniaus kraštas, pirmą kartą Jašiūnų pradinėje mokykloje buvo pradėta mokyti lietuvių kalba. Vėliau , 1940 m. Jašiūnų geležinkelio stotyje buvo atidarytos „Jašiūnų I“ ir „Jašiūnų II“ pradinės mokyklos. Šiuos faktus liudija ištraukos, esančios  Švietimo ministerijos archyviniuose fonduose.

Iš  „ Vilniaus apskrities pradžios mokyklų lankymo apyskaitų Jašiūnų I ir Jašiūnų II pradžios mokyklose 1940-04-19 .

„Jašiūnų I pradžios mokykla trijų komplektų, dviejų klasių. Mokyklos dviejose klasėse dirba trys mokytojai

( Juozas Matkevičius – vedėjas, Kurklėkas Leonas ir Minailienė Matilda) . <... > lankymo dieną mokykloje radau II, III ir IV skyriuje , tik 57 mokinius... (sąrašuose – 158).<...> .

Laisvai samdomas mok. Kurklėkas L. lankymo metu vedė lietuvių kalbos pamoką. Mokytojas rodo reikiamo sumanumo. Deda ir skiria daug pastangų lietuvių kalbos mokymui.<...>.“

 „ Jašiūnų II pradžios mokykla yra Jašiūnų geležinkelio stoties rajone – Jašiūnų vasarvietėje.

Dirba mok. Kymantaitė Elena. Mokosi 30 mokinių(viso-33).<...> Lietuvių kalba sistematiškai ir nuosekliai einama. Vaikai lietuvių kalbos pakankamai pramokę per porą mokymo mėnesių. Lengvus sakinius gan taisyklingai bando rašyti. Šiam reikalui mokytoja skiria daug pastangų. <...>.“ Pasirašo „inspektoriaus padėjėjas V. Papečkys.

 

Pirmosios sovietinės okupacijos metais lietuviškos mokyklos Jašiūnuose buvo uždarytos iki 1958 m.. 1958-1959 m. m. Jašiūnų vidurinėje mokykloje buvo atidaryta klasė su lietuvių dėstomąją kalba. Dirbo mokytoja Jaunutė Žygaitė, vėliau – Birutė Maniušytė.

 Klasės su dėstomąja lietuvių kalba, gyvavo iki 1971 m.. 1970–78 Jašiūnų vid. mokyklos direktoriumi dirbo literatūros ir kultūros istorikas Juozas Lebionka.

 1984-1985 m.  vėl pradėjo veikti lietuviška klasė. Šios klasės atsiradimą iniciavo du tėvai, kurie pareikalavo lietuviškos klasės Jašiūnuose. Iš mokytojos A. Mucharskajos prisiminimų : „ Aš ėjau per Jašiūnų apylinkę, kalbėjau su tėvais, skleidžiau žinią, kad Jašiūnuose bus atidaroma pirmoji lietuviška klasė.“ Taigi, 1984 m. į lietuvišką klsę įžengė 7 nedrąsūs mažyliai.

  Išskirtinę vietą Jašiūnų lietuviškos mokyklos istorijoje yra 1991 – ji metai... .

  1991 –siai metais mokykla įsteigta, vykdant Lietuvos Respublikos Kultūros  ir Švietimo ministro 1991 08 13 įsakymą Nr. 899 „Dėl Jašiūnų lietuviškos mokyklos atskyrimo“ ir Šalčininkų rajono valdybos švietimo skyriaus 1991 08 29 įsakymą Nr.117A „Dėl Jašiūnų devynmetės mokyklos atidarymo“ , atskiriant lietuvių kalba dėstomas klase nuo buvusios trikalbės M. Balinskio vidurinės mokyklos ( direk. Bogdanovič ). Mokyklai įsikurti buvo nupirktos Jašiūnų tarybinio ūkio 90-ties vietų buvusio vaikų darželio patalpos (Saulėtoji g. 9, Jašiūnai).

 1991-1992 m.m. 1-8 kasėse mokėsi 64-ir mokiniai. Direktoriumi paskirtas J. Panavas. Dirbo mokytojai: R. Vorevičius (1 kl.), L. Šliamaitė (2 kl.), T. Bogdiun (3 kl.), A. Mucharskaja (4 kl., istorija), V. Lopšaitienė (lietuvių klb.), K. Vasilevskaja (matematika), N. Pavinskaitė (biologija), A. Andiulionis (kūno kultūra).

 Nuo 1993-siai remiantis Lietuvos Respublikos Kultūros ir Švietimo ministerijos 1993 07 03 leidimu Nr. 11.04-256 ir Šalčininkų rajono valdyba nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. reorganizavo devynmetę mokyklą į vidurinę mokyklą ( Šalčininkų rajono valdybos 1993 07 21 d. potvarkiu Nr. 65 „ Dėl Jašiūnų pagrindinės mokyklos reorganizacijos“. 1993 10 20 – mokyklai suteiktas „Aušros“ vardas, pagal Lietuvos respublikos Šalčininkų rajono valdybos potvarkį Nr. 146 „Dėl „Aušros“ vardo suteikimo Jašiūnų vidurinei mokyklai“.

1994-1995 m.m. mokykloje mokėsi jau 153 mokiniai. Ji dirbo dviem pamainomis, neturėjo mokomųjų dirbtuvių , sporto ir aktų salių, valgyklos, mokytojų kambario. Mokyklos administracija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministeriją dėl naujo mokyklos pastato statybos.  Jau 1996 08 28 buvo skirtas 22098 m²  žemės sklypas mokyklos pastato statybai, pagal Lietuvos Respublikos Vilniaus apskrities valdytojo 1996 08 28 įsakymą Nr. 1088-85. 288 vietų pastato statybą finansavo Švietimo ir mokslo ministerija. Jau 1997 – jųjų rugsėjo 1-ąją mokykla atvėrė duris šeimininkams.

 Nuo 1997 – jų m.m. mokinių skaičius nuolat augo iki 284 mokinių.

 Mokykla 2000- siais minėjo 60 metų lietuviškos mokyklos Šalčios žemėje  jubiliejų.

 Mokykloje  1992-2012 m. ugdomi mokiniai ne tik mokėsi, ugdėsi gebėjimus, mokymosi procese stengėsi įgyti kuo daugiau ir įvairesnės patirties, bet dalyvaudami užklasinėje veikloje garsino mokyklos vardą netik rajono, respublikos bet  ir užsienio lygmenyje.

 

2012-ji metai mokyklai buvo ypatingi – juk tai 20-tis naujai atkurtos lietuviškos mokyklos Šalčios žemėje ir 70-tis , kai Jašiūnų pagrindinėje mokykloje buvo pradėta dėstyti lietuvių kalba.

!Informacija atnaujinta: 2020 Grd 03, 17:04:29
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>