Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com
Informuojame, kad š.m. rugsėjo 9-ą dieną mūsų gimnazijoje lankysis fotografas, kuris įamžins gimnazijos mokinius ir mokytojus. Siūlomos paslaugos ir įkainiai: 
Kartu su visos Lietuvos mokyklomis šiandien iškilmingai paminėjome Rugsėjo 1-ąją, Mokslo ir žinių dieną. Gimnazijos bendruomenę su naujųjų mokslo metų pradžia pasveikino ir savo dalyvavimu pagerbė Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Henrik Danulevič, Šalčininkų rajono savivaldybės Jašiūnų seniūnijos vyresnioji specialistė Regina Tetianec, Jašiūnų šv. Onos parapijos klebonas kunigas Tadeuš Aleksandrovič, gimnazijos mokinių tėvų komiteto atstovai. Dėkojame ir gausiai susirinkusiems mokinių tėveliams.

Su pirmaja rudens diena! Su naujaisiais mokslo metais! 


Nuo š.m. rugsėjo 1-os įsigalioja naujas mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1163456&p_tr2=2), kuriuo remiantis Jašiūnų "Aušros" gimnazijos mokytojų taryboje buvo nuspręsta, kad šiemet pavežėjimo mokykliniu autobusu pirmenybę turi priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokiniai, kurie gyvena toliau nei 3 km. nuo gimnazijos.

                                                        MARŠRUTAS Į GIMNAZIJĄ
 

Eil. Nr.

Maršruto pavadinimas

Stotelių pavadinimai

Įlipančių mokinių skaičius

Išlipančių mokinų skaičius

Išvykimo – atvykimo laikas

Atstumas tarp stotelių

Maršruto ilgis (km)

1.

UAB „Polivektris“- Zavišonių k. – Naujasodžio k. – Kačėnų k. – Vaitešiūnų k. – Keidžių k. –Keturių k. – Lydos pl. – „Aušros gimnazija

UAB „Polivektris“

 

 

6.45

 

 

2.

Zavišonių k.

2

 

7.00

 

3.

Naujasodžio k.

2

 

7.10

 

4.

Kačėnų k.- Vaitešiūnų k.

2

 

7.13

 

5.

Keidžių k.

1

 

7.18

 

6.

Keturių k.- Lydos pl.

12

 

7.24

 

7.

„Aušros“ gimnazija

 

19

7.29

 

8.

„Aušros“ gimnazija – Sližiūnų k. – Paupio k. Jašiūnų geležinkelio st. k. – Skubėtų k. - „Aušros“ gimnazija“

„Aušros“ gimnazija

 

 

7.30

 

 

9.

Sližiūnų k. – Paupio k.

4

 

7.35

 

10.

Jašiūnų geležinkelio st. k.

14

 

7.40

 

11.

Skubėtų k.

1

 

7.45

 

14.

„Aušros“ gimnazija

 

19

7.58

 

 

MARŠRUTAS IŠ GIMNAZIJOS 

Eil. Nr.

Maršruto pavadinimas

Stotelių pavadinimai

Įlipančių mokinių skaičius

Išlipančių mokinų skaičius

Išvykimo – atvykimo laikas

Atstumas tarp stotelių

Maršruto ilgis (km)

1.

„Aušros“ gimnazija – Skubėtų k. –Geležinkelio stoties k.–   Sližūnų k. – Paupio k. -„Aušros“ gimnazija“

„Aušros“ gimnazija“

19

 

13.50

 

 

2.

Skubėtų k.

 

1

14.00

 

3.

Geležinkelio stoties k.

 

14

14.10

 

4.

Sližūnų k. – Paupio k.

 

4

14.15

 

5.

„Aušros“ gimnazija“

 

 

14.25

 

8.

„Aušros“ gimnazija – Lydos pl. - Keturių k. – Keidžių k. - Kačėnų k. – Vaitešiūnų k. – Zavišonių k. - UAB – „Polivektris“–

„Aušros“ gimnazija“

19

 

14.30

 

 

9.

Keturių k.

 

12

14.35

 

10.

Keidžių k.

 

1

14.40

 

11.

Vaitešiūnų k. - Kačėnų k.

 

2

14.45

 

12.

Naujasodžio k.

 

2

14.50

 

13.

Zavišonių k.

 

2

15.00

 

15.

UAB „Polivektris“

 

 

15.15

 Gerb. Tėveliai,

netrukus prasidės mokslo metai, todėl mokiniai turėtų suskubti pasitikrinti sveikatą ir gauti vaiko sveikatos pažymėjimą. Kasmetinė apžiūra ir tyrimai reikalauja laiko ir gydytojo dėmesio, todėl nereikėtų atidėlioti apsilankymo pas gydytoją rugsėjo mėnesiui. Gydytojo išduotos pažymos prireiks ne tik pradėjus lankyti gimnaziją, bet ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklas,  stovyklas, todėl verta iškart pasirūpinti kopijomis.
       Prieš keletą metų sveikatos pažyma buvo patobulinta –  joje atsirado vieta odontologo  išvadoms. Todėl nepamirškite pasirūpinti, kad dantų gydytojas patikrintų vaiko dantų ir sąkandžio būklę bei tinkamai užpildytų pažymą.

Pažymas prašome pristatyti iki rugsėjo 15 d. savo klasės vadovui.

Informuojame, kad mokytojų tarybos posėdis vyks 2016 m. rugpjūčio 30 dieną, 10 val.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl mokytojų tarybos sudėties ir sekretoriaus.
 2. Dėl gimnazijos veiklos prioritetų, tikslų ir uždavinių.
 3. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatų.
 4. Dėl ugdymo proceso organizavimo 2016-2017 m. m. (ugdymo turinio diferencijavimo, integravimo, dalykų modulių, neformaliojo ugdymo pasiūlos, organizavimo būdų ir. kt.).
 5. Dėl pritarimo Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos 2016-2017 m. m. veiklos programos.
 6.  Dėl pritarimo Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos 2016-2017 m. m. pradinio ugdymo programos ugdymo planui.
 7. Dėl pritarimo Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos 2016-2017 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planui.
 8. Dėl klasių vadovų 2016-2017 m. m.
 9. Dėl pedagogų tarifikacijos 2016-2017 m. m.
 10. Dėl 5–os klasės mokinio Vaido Berlinsko, turėjusio papildomus darbus vasaros atostogų metu, kėlimo į aukštesnę klasę. 

 JAŠIŪNŲ „AUŠROS” GIMNAZIJA

Kodas 191651922 J.Sniadeckio g. 8 Jašiūnų k. LT-17249 Šalčininkų r. Tel. (8~380) 35 268 El. p. jasiunuausra@gmail.com

 

KVIETIMAS

PATEIKTI PASIŪLYMĄ PERKANT DARBUS APKLAUSOS BŪDU

 

2016-07-18  Nr. V11-165

Jašiūnai

 

   Perkančioji organizacija prašo pateikti pasiūlymą senų metalinių turėklų demontavimo, naujų metalinių turėklų pagaminimo ir montavimo 22 metrų darbams atlikti pirkimui.

   Metaliniai turėklai kvadratinio plieno. Konstrukciją turi sudaryti: statramsčiai (kvadratinio plieno) 40x40 mm, aukštis (h)– 20 mm, vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas–100 mm, užpildas (stačiakampis plienas) 40x10 mm, porankis – nerūdijančio plieno d40, iš kokybiško ir gamintojo garantiją turinčio metalo. Darbų vykdytojas atsako už panaudotų darbams medžiagų ir atliktų darbų kokybę vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu.

 

    Pirkimas vykdomas apklausos būdu, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos Viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2016 m. sausio 25 d. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-34.

   Komercinis pasiūlymas senų metalinių turėklų demontavimo, naujų metalinių gaminimo, montavimo darbams turi būti pateiktas el. paštu jasiunuausra@gmail.com Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija, J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r., tel. d. 8380 35268; viešųjų pirkimų organizatorei, direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams Danutei Dzindziletienei (mob. 867507091), kuri įgaliota palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus.

   Pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba iki 2016 m. liepos 29 d. 12 val. elektroniniu paštu. Vėliau pateikti pasiūlymai nebus nagrinėjami. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai. Pirkimo objekto kaina bus vertinama eurais, vadovaujantis vieno bėginio metro senų turėklų demontavimo, naujų turėklų pagaminimo ir montavimo mažiausios kainos kriterijumi be PVM.

 

Viešųjų pirkimų organizatorė                                                                  Danutė Dzindziletienė

 

 ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ “AUŠROS” GIMNAZIJA

Kodas 191651922 J.Sniadeckio g. 8 Jašiūnų k. LT-17249 Šalčininkų r. Tel. (8~380) 35 268 El. p. jasiunuausra@gmail.com

 KVIETIMAS 

PATEIKTI PASIŪLYMĄ (RAŠTU) MOKINIŲ  NEMOKAMO MAITINIMO PASLAUGOS PIRKIMUI

 2016-07-13 Nr. V11- 161

Jašiūnai

       

        Kviečiu pateikti pasiūlymą (raštu) perkant mokinių maitinimo paslaugą.

        Pridedu: Mokinių nemokamo maitinimo teikimo paslaugos supaprastinto mažos vertės pirkimo  apklausos būdu pirkimo sąlygas (26 lapai).

 

Pagarbiai,

 Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                   Dalia Paltanavičienė

INFORMACIJA

APIE LAISVĄ FIZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĘ ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

2016-07-13 Nr. V11-160

 

 1. Mokyklos pavadinimas: Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija.

 2. Pareigybės pavadinimas : fizikos mokytojas.

 3. Darbo krūvis: 7 val.

 4. Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis.

 5. Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

 6. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

  6.1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

  6.2.asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

  6.3.išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

  6.4.gyvenimo aprašymą;

  6.5.pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

  6.6. pedagoginių ir psichologinių žinių išklausymo dokumento kopiją;

  6.7.atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendaciją.

 7. Data , iki kurios pateikiami dokumentai: 2016-07-29.

 8. Dokumentų pateikimo adresas: J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., LT-17 249, Šalčininkų r. 202 kabinetas

 9. Telefonas pasiteiravimui : 8 380 35 268.

 10. El. pašto adresas: jasiunuausra@gmail.com

  PASTABA. Pirmumas bus teikiamas aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turinčiam pretendentui.

  Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

   

   Laikinai einanti direktoriaus pareigas                              Dalia Paltanavičienė

Nuo liepos 1 d. priimami prašymai mokinių nemokamam maitinimui ir išmokai mokinio reikmėms įsigyti. Vienkartinė (mokama vieną kartą per metus) 57 eurų išmoka mokinio reikmėms įsigyti mokama ir nemokamas maitinimas vaikams skiriamas tais atvejais, kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 153 eurai. Prašymai išmokai gauti priimami iki spalio 5 d., išmoka skiriama iki gruodžio 15 d. Dėl nemokamo mokinių maitinimo pareiškėjai gali kreipti visus mokslo metus.

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjai turi kreiptis į seniūnijas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. 

Reikalingi dokumentai:
- prašymas socialinei paramai mokiniams gauti;
- pažymos apie pajamas (dėl konkrečių atvejų konsultuoja seniūnijų specialistai);
- kiti specialisto nurodyti dokumentai, reikalingi socialinei paramai gauti.

Informacija iš http://www.salcininkai.lt/lit/Priimami-prasymai-mokiniu-nemokamam-maitinimui-ir-ismokai-mokinio-reikmems-isigyti/9190/30413Mieli būsimų pirmokų tėveliai,

 Rugpjūčio 24, 25,26 dienomis kviečiame būsimus pirmokus į pirmąsias pamokėles Jašiūnų  „Aušros“ gimnazijoje.

 Lauksime Jūsų kiekvieną dieną nuo 9.00 val. gimnazijos 102 kabinete .Užsiėmimai  vyks iki 11.00 valandos.

Užsiėmimų planas: 

Š.m. birželio 16d, mūsų gimnazijos organizuojamoje dieninėje vasarospoilsio  stovykloje "Kregždutė" mokiniams buvo organizuota iškyla prie Jašiūnų tvenkinių. Dalyvavavo biologijos vyr. mokytoja Natalija Pavinskaitė ir muzikos vyr. mokytojas Vytautas Latonas. Iškylos metu mokiniai rinko vaistažoles, mokėsi orientuotis vietovėje pagal kompasą ir topografinį žemėlapį.Birželio 6-17 dienomis mūsų gimnazijoje veiks dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla "Kregždutė", kurioje bus daug įdomių ir naudingų veiklų. Laukiame visų užsiregistravusių mokinių.
Birželio 2-ą dieną net 62 asmenų grupe atbildėjom į Anykščius. Nors ir su nedideliais nesklandumais, tačiau kelionė pavyko puikiai. Apsilankėm Siauruko muziejuje, Arklio muziejuje, pamatėm Puntuką, pasivaikščiojom Lajų taku, o išvyką vainikavom nusileidimu vasaros rogutėmis nuo Kalitos kalno.

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>