Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

       Sekmadienį mūsų gimnazijos trečios klasės mokiniai gavo Atgailos (Sutaikinimo) ir Eucharistijos Sakramentą. Ta proga gimnazija organizavo jiems pažintinę kelionę į Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, baziliką.Tikybos mokytoja Marijona Česonienė kartu su mokiniais bei jų tėvais sukalbėjo bazilikoje M.Marijos litaniją, prašė Dievo Motinos globos bei uždegė žvakutes.
       Kartu aplankė ir Angelų kalvą, kur kiekvienas surado sau rūpimą angelą bei dėjo prie jo akmenuką. Labiausiai džiaugėsi mokiniai bei mokytojos suradę Šeimos, Meilės, Mokslo ir žinių bei Mokytojų Angelus.


       Antradienio rytą išvykome į Aleksandro Stulginskio universitetą. Atvykus, mus pasitiko antro kurso studentė, kuri papasakojo savo sėkmės istoriją ir paaiškino kodėl ji pasirinko būtent šį universitetą. Kiek vėliau klausėmės žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docento Evaldo Klimo paskaitos, kurios tema buvo ,,Šiandien yra pirmoji mūsų likusio gyvenimo diena”. Supratome, kad iš tiesų esame savo likimo kalviai. Išklausę paskaitą, keliavome į labolatoriją, kurioje bandėme atrasti naujas augalų rūšis. Ar mums tai pavyko - sužinosime kiek vėliau. Į klausimą ,,Ar patiko?” - atsakome ,,Taip! Be galo”. Iš tiesų, ši išvyka, beveik mokslo metų pabaigoje, mums suteikė motyvacijos ir toliau pažinti gamtą. Be to, mes atradome naujų draugų iš kitų mokyklų, bei padarėme išvadą, kad būtų neblogai dar kartą išvykti į panašią ekskursiją.

8 klasės mokinė Joana Paula Jankauskaitė

Mūsų gimnazijos mokinės Justina Švaikovskaja ir Simona Staniulytė kartu su Mokinių tarybos koordinatore Jekaterina Lang dalyvavo šiandien projekto "Lyderių Laikas 3" kūrybinės grupės ir gimnazijų Mokinių savivaldų praktiniuose užsiėmimuose.
       Po smagaus žaidybinio susipažinimo mokiniams buvo trumpai pristatyti "Lyderių Laikas 3" projektas bei Šalčininkų rajono pokyčių projektas, kurio šūkis yra: "Mokykla, kurioje noriu būti". Po to mokiniams ir mokytojams buvo pasiūlyta praktinė užduotis: pasiskirstant į komandas pagal lapelių spalvas, sukurti kūrybinį koliažą, kuris atspindėtų aktyvią pamoką, kurioje įdomu ir malonu būti. Po pietų pertraukos mokiniams buvo suteikta galimybė pabūti mokytojais ir sugalvoti savo pamokos planą. Užsiėmimai baigėsi smagiu šokiu bei refleksija apie aktyvią pamoką.


Pamokos tema: „ Žmogaus organizmo grūdinimas" (2018-02-07)
 
          Pamokos metu kalbėjomės su moksleiviais apie sveikatos stiprinimą. Aiškinomės nuo kokių svarbiausių veiksnių priklauso mūsų sveikata. Kai kurie moksleiviai ir brandaus amžiaus žmonės turi nevisiškai teisingą požiūrį, kaip šaltis veikia įvairias mūsų organizmo sistemas. Pamokos metu bandėme išsiaiškinti, kaip keičiasi žmogaus organizmas veikiant šalčiui, kodėl reikia grūdintis palaipsniui ir sistemingai. Kalbėjome kodėl neužsigrūdinę ir nesportuojantys vaikai dažnai serga.
         Nufilmuotoje pamokoje mokiniai kartu su mokytoju eina prie Merkio upės. Mokytojas praktiškai parodo grūdinimąsi žiemą: plaukia upėje, atlieka sniego procedūras. Pamokos pabaigoje grįžtame į gimnaziją. Mokiniai parašo, kas jiems patiko šioje pamokoje, kas nepatiko, ką sužinojo naujo. 
Kūno kultūros vyr. mok. V.Kanapinskas

Jei čia mirsim, tai mirsim kaip žmonės- gražiai:
Už tėvynę, už tiesą, už laisvę.

--------------------------------------------------------

Jei kas grįšim, tai grįšim kaip žmonės - gražiai,
Pavasariui griaudžiant aplinkui (A. Miškinis)

 

Šimtmečio karžygiai

       Lietuvos šimtmečio istorijoje daug skaudžių faktų, virtusių kiekvieno žmogaus asmenine drama, tragiška patirtimi, nepakeliamu skausmu, širdį draskančia netektimi. XX amžiaus vidurys tapo lemtingas Lietuvos valstybei, jos laisvei ir nepriklausomybei: II pasaulinis karas, sovietų okupacija, tremtis, partizanų kovos pareikalavo šimtų tūkstančių gyvybių.
       Šiųmečiam ,,Šalčios aleliumų“ festivaliui, kuris buvo skirtas Lietuvos 100-mečiui, gimnazijos muzikos vyr. mokytojas Vytautas Latonas parengė programą iškiliausiems laisvės nešėjams- Lietuvos partizanams.
       Šiandien mokyklos bendruomenė po pamokų susirinko aktų salėje prisiminti, išgirsti, paklausyti, suprasti, pajausti partizanų kovų dvasią: pasiryžimą kovoti už Tėvynės laisvę ir mirti, aukojant jaunystę, meilę, namus. Istorijos faktai, perkelti į partizano dienoraštį, skamba kitaip, nes tai jau ne sausi skaičiai- tai širdies balsas, tai liūdesys dėl neišsipildžiusių svajonių, nepatirtos meilės, dėl pasiilgtų tėvų, brolių, seserų. O partizanų dainos- tai išdainuota kasdienybė, aplaistyta krauju ir motinų ašaromis.
       Miglės Gecevičiūtės ir Gabijos Svorobovičiūtės skaitomi tekstai priminė istoriją, Karolio Chvato ir Miroslavo Volosevičiaus atliekamos partizanų dainos padėjo pajusti kovotojų kasdienybės dvasią, šokėjų kūno plastika – perteikė neišsipildžiusias svajones. Gyvai atliekama instrumentinės grupės (Savelijus Čepulionis, Joana Paula Jankauskaitė, Elvin Labul, Lina Lang) muzika užpildė visas erdves ir tarsi sujungė praeitį su šiandiena: reikia žinoti savo šalies istoriją, reikia didžiuotis, kad tokioje mažoje šalyje tiek daug didžiavyrių, reikia džiaugtis, kad mūsų šalis išliko laisva ir kuria XXI amžiaus istoriją.

,,Kas tu esi, Tėvyne?“ – dienoraštyje klausia partizanas Lionginas Baliukevičius – Dzūkas. Atsakymas aiškus, nes dėl jos paaukotas gyvenimas. O dabar, kas tu esi, Tėvyne? – klausimas kiekvienam iš mūsų, kurį uždavė mokytojas Vytautas su savo mokiniais mums- žiūrovams ir klausytojams.

Mokytoja Violeta Bagdiulienė
      2018m. balandžio  27d.  Eišiškių Stanislavo Rapolionio gimnazijoje vyko II Rajoninė gamtamokslinė konferencija „Tyrinėjimu grįstas mokymasis“. Konferencijoje dalyvavo Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos  8 klasės mokiniai: Gabija Česnulevičiūtė, Joana Paula Jankauskaitė, Ernest Suckel ir biologijos vyresnioji mokytoja Natalija Pavinskaitė.
     Renginio programa buvo turininga ir prasminga. Konferenciją aktų salėje  prasidėjo iškilmingu koncertu.
     Eišiškių S. Rapolionio gimnazijos direktorė Danuta Zuzo  visus gausiai susirinkusius dalyvius pasveikino , palinkėjo gražaus darbo ir  turiningai pasisvečiuoti jų gimnazijoje.
     Po to visų gimnazijų mokiniai susėdo grupėmis prie staliukų ir aktyviai dalyvavo diskusijoje „Koks  turėtų būti šiuolaikiškas gamtamokslinis ugdymas(-is)?“.
     Eišiškių S. Rapolionio gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė T.Beržanska skaitė pranešimą „Aktyvus darbo metodai, ugdantys mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas“ ir dalijosi gerąja patirtimi.
     Po arbatos/ kavos pertraukos gimnazistai biologijos laboratorijoje atliko tiriamąjį darbą „Temperatūros įtakos membranos laidumui tyrimas“. Tiriamajam darbui vadovavo biologijos mokytoja metodininkė T. Beržanska.
     Konferencijos pabaigoje vyko mokinių  paruoštų tiriamųjų darbų pristatymas.  Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos 8 klasės mokinės: Gabija Česnulevičiūtė, Joana Paula Jankauskaitė pristatė tiriamąjį darbą „Kerpių testas oro užterštumui nustatyti“. Darbo tikslas buvo pagal kerpių gausumą ir rūšinę sudėtį  nustatyti  mokyklos aplinkos oro užterštumą.
       Eišiškių S.Rapolionio gimnazijos direktorė Danuta Zuzo  padėkojo  ir įteikė diplomus gimnazijų   pranešėjams už tiriamųjų darbų pristatymą.
      Mūsų  gimnazijos  8 klasės  mokiniai konferenciją  įvertino puikiai. Jos metu su  bendraamžiais pasidalijo nuomone, kokia turi  būti šiuolaikiška biologijos pamoka. Renginio  metu buvo suteiktos visos  galimybės išbandyti praktiškai  biologijos pamokos mokymosi  metodus, pasidalinti patirtimi, bendrauti ir bendradarbiauti. Kitais mokslo metais aštuntokai  planuoja patobulinti tiriamuosius darbus, juos panaudoti pamokose, kad būtų įdomiau ir prasmingiau mokytis.
Biologijos vyr. mokytoja Natalija Pavinskaitė

 

 

        Balandžio 26 d. pradinių klasių mokiniai- Goda Mačiulytė, Veronika Volosevič ir Jonas Galkin dalyvavo meninio skaitymo konkurse ,,Vaikystės spalvos”, kuris vyko Eišiškių Stanislovo Rapalionio gimnazijoje.
       Tai buvo graži žodžio šventė, subūrusi linksmus, artistiškus, kūrybingus mokinius iš viso rajono. Gimnazijos svetingumas, dovanos, skanūs pietūs – visa aplinka sukūrė šventišką nuotaiką.
        Ačiū organizatoriams, ačiū mažiesiems žodžio mylėtojams, ačiū mokytojams, tikintiems, kad gyvas žodis- didžiausia dovana ir gražius santykius kurianti jėga.

Pavasaris, nuplėšęs nuo dangaus debesų skaras,

Žygiuoja upėm šniokšdamas per lygumas pilkąsias . (V. Mačernis)

        Jau devintą kartą nuskambėjo Šalčininkų rajono muzikos mokytojų metodinės grupės organizuojamas vokalinės muzikos festivalis ,,Pavasario balsai”.
       Jašiūnų ,,Aušros” gimnazijoje susirinko beveik šimtas dainuojančių ir grojančių mokinių iš 12 mokyklų. Juos pasveikino ir sėkmės linkėjo Šalčininkų r. administracijos direktoriaus pavaduotoja Beata Petkevič, ,,Aušros“ gimnazijos direktorė Dalia Paltanavičienė.
       Artistiški ir žaismingi pradinių klasių mokiniai scenoje pasirodė pirmieji. Skambėjo dainos lietuvių, lenkų, anglų, rusų kalbomis. Žiūrovai entuziastingai palaikė jaunuosius dainininkus, negailėjo garsių plojimų. Mokytojai neslėpė jaudulio dėl savo mokinių.
      Gimnazistų atliekamos dainos skambėjo drąsiau, solidžiau. Jautėsi sceninė patirtis. Ne vienas pritarė sau gitara ar kitu muzikos instrumentu. Lietuvos tūkstantmečio ir Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazijų vokaliniai instrumentiniai ansambliai baigė jaunatvišką, pavasariškai džiaugsmingą muzikos renginį, kuriame susipynė balsai, garsai ir žodžiai iš širdies į širdį.
        Kitas pavasaris sulauks jubiliejinio festivalio. O dabar tebeskamba devintasis.

Mokytoja Violeta Bagdiulienė         Žiemai praslinkus, akis bado bundančią gamtą teršiančios atliekos. Besimėtantys tušti buteliai, pakuotės, šiukšlės nedžiugina miškuose pavasario ieškančių žmonių, todėl kasmet organizuojama aplinkosauginė akcija „Darom“ – gyventojai, organizacijų darbuotojai, moksleiviai ne tik kviečiami į talką, bet ir turi galimybę prisidėti prie gamtos išsaugojimo bei gražinimo. Šie metai – jokia išimtis: Jašiūnų seniūnija mūsų gimnaziją ir vėl pakvietė į akciją „Darom 2018“.  Akcijoje dalyvavo 5 – 8, Ig – IIg  klasių mokiniai. Tvarkėme Jašiūnų gyvenvietės pamiškes ir pakelias.

Balandžio 10 dieną mūsų gimnazijos abiturientai ir jų klasės vadovė prisijungė prie piligrimų iš Jašiūnų, Šalčininkų, Vilniaus grupės ir kartu išvyko į Šventąją Žemę. Išvyko pasimelsti prieš baigiamuosius egzaminus, prieš žengiant pirmuosius žingsnius naujo gyvenimo link, prašyti Dievo užtarimo renkantis tinkamą gyvenimo kelią, ir semtis naujų dvasinių jėgų. Šią kelionę moksleiviams ir mokytojai padovanojo gimnazijos dosnus rėmėjas gerb. J. Borkovski. Lėktuvas su piligrimų grupe nusileido Tel-Avive, netrukus visi jau buvo Betliejuje, miestelyje, kur gimė Išganytojas Jėzus Kristus. Atvykusieji aplankė visas šio miestelio įžymias vietas. Per savaitę, praleistą Šventojoje Žemėje, buvo aplankyta be galo daug vietovių, bažnyčių, šventaviečių, kurios, pasak Biblijos, yra vienaip ar kitaip susijusios su Jėzaus Kristaus bei kitų šventųjų gyvenimu.


Kiekvienas kampelis čia dvelkia istorija ir sakrališkumu. Štai antai Ein Karem, Šv.Jono Krikštytojo gimimo vietovė, Viduržemio jūros pakrantės Cezarėja, kurioje buvo Pontijaus Piloto rezidencija, miestas, kur dvejus metus kalėjo šv. apaštalas Povilas, iki šiol čia dunkso žiauraus Herodo laikų miesto mūrai. Nazaretas - Jėzaus Kristaus vaikystės miestas, šiandien vadinamas arabiškąja Izraelio sostine. Kita aplankyta vietovė - Galilėjos Kana, tai čia, kaip byloja Evangelija, Jėzus padaręs savo pirmąjį stebuklą ir pavertęs vandenį vynu, o virš Galilėjos jūros kranto iškilęs Palaiminimų kalnas, ant jo Jėzus pasakė savo mokiniams garsųjį Kalno pamokslą.

Piligrimų grupei pasisekė paplaukioti mediniu laivu Galilėjos ežeru, tokiais laivais plaukiojo vietiniai žvejai Jėzaus gyvenimo laikais. Tiberiados ežeras primena daugiau Jėzaus stebuklų: jis sutramdė didžiulę audrą, kai bangos jau sėmė mokinių valtį ir atėjo pas mokinius, žengdamas ežero paviršiumi. Taboro kalnas, daug kartų minimas Šventajame Rašte, tai dar viena Jėzaus Kristaus Atsimainymo vieta. Jordano upė - viena reikšmingiausių krikščionims vietų, būtent čia Jonas Krikštytojas kvietė žmones atsiversti ir krikštytis. Čia pat jis pakrikštijo ir patį Jėzų. Maudynės Negyvojoje jūroje tikra palaima, todėl visi pasinaudojo proga ir atsigaivino sūriuose jūros vandenyse.

Kita kelionės apsilankymo vieta - Jeruzalė, tai trijų monoteistinių religijų (krikščionybės, judaizmo, islamo) miestas. Pradėjo piligrimai savo kelią į šventąjį miestą nuo Alyvų kalno, kuriuo, anot Evengelijos, Jėzus eidavo į Jeruzalę, o Alyvų sode praleido melsdamasis paskutinę naktį prieš kančią. Siono kalnas, Paskutinės vakarienės menė, Marijos užmigimo bazilika.- tai yra ypatingos vietos, sukeliančios daug refleksijų, rimties. Kelionės kulminacinis momentas - tai Šventojo Kapo ir Prisikėlimo bazilika – pati svarbiausia vieta kiekvienam maldininkui. Būtent čia Jėzus buvo nukryžiuotas, palaidotas uoloje iškaltame kapo rūsyje ir prisikėlė. Į pačią bazilikos širdį piligrimai įleidžiami tik atstovėję ilgoje eilėje po kelias valandas, bet labai trumpam – tik kelioms sekundėms. Šventosios Žemės švenčiausiąją vietą – kad ir kaip būtų gaila ir liūdna, turi netrukus palikti, negali melstis ir medituoti kiek širdis geidžia. Eilėse laukia tūkstančiai piligrimų iš viso pasaulio. Dar viena svarbi aplankyta vieta - Golgotos kalnas, ant kurio savo paskutinį atodūsį išleido nukryžiuotasis Išganytojas.

Įstabūs, neregėti peizažai, kalnų didybė, stūksantys akmenys, šventyklos visa tai alsuoja šventumu, neveltui šis kraštas vadinamas Šventąja Žeme. Atvykęs čia kiekvienas piligrimas turėjo savo intencijų, norų, tačiau visus sujungė nuoširdus atvirumas, bendrystė, malda, ėjimas tuo pačiu keliu – link Dievo. Nepaisant skirtingų įsitikinimų, skirtingo tikėjimo visi pasijuto lyg iš tiesų būtų viena šeima ir dar ilgai dalinsis savo įspūdžiais, prisiminimais ir dėkos rėmėjui – gerb. J. Borkovskiui už nepakartojamas akimirkas ir išgyvenimus.


Balandžio 14d. mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo jubiliejiniame, 20-ajame festivalyje: Šalčios aleliumai 2018, kuris kaip ir kasmet vyksta Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje. Mūsų gimnazistai pristatė muzikinę programą: “Šimtmečio karžygiai”. Tematika susijusi su Lietuvos partizanų laisvės kovomis, ir kad programa būtų efektyvesnė ir įdomesnė, buvo sujungti istorijos, literatūros, muzikos ir choreografijos elementai. Programos režisierius muzikos vyr. mokytojas Vytautas Latonas. Šokį paruošė choreografijos vyr. mokytoja Justyna Provlockaja, o programos vedėjus konsultavo teatro mokytojas Rimantas Giedraitis. Programoje dalyvavo 5,8 klasių, ir I – IIIg klasių mokiniai. Dėkojame jiems už nuostabų pasirodymą. Šią programą bus galima išvysti balandžio 30d mūsų gimnazijoje.

 

       Kovo 28 d. mūsų gimnazijos septintos ir šeštos klasės mokiniai skubėjo į Šalčininkų kultūros centrą,  kur turėjo  vykti edukacinė programa „Teka teka šviesi saulė“ (iš ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“), kurioje dalyvavo liaudies dainininkė, pasakotoja Veronika Povilionienė ir saksofonistas Petras Vyšniauskas. Visi net išsižioję klausėsi ne tik Veronikos Povilionienės dainuojamų liaudies dainų, sekamų pasakų, pasakojimų iš dainininkės vaikystės, bet ir  Petro Vyšniausko atliekamų muzikinių inprovizacijų. Ne tik klausėsi, bet kartu su Veronika Povilionienė dainavo sutartines ir atsakinėjo į dainininkės užduodamus klausimus.

 

Patyčios – tai nuolatinis fizinės ar psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti (Olweus, 1978, 1993).
       Kaip ir kiekvienais metais gimnazijoje vyko Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018. Kiekvieną dieną skirtingoms klasėms nuo priešmokyklinio ugdymo grupės iki pat vyresnių klasių Mokinių tarybos pirmininkė Justyna Švaikovskaja ir socialinė pedagogė Ana Kulešovienė pristatinėjo kaip įveikti patyčias, sužinoti kaip atpažinti. Kartu mokinomės draugauti ir bendradarbiauti, atlikome daug užduotėlių bei pripiešėme plakatų. Taip pat žiūrėjome filmukus apie patyčias.

 

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>