Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu „Mano dienynas“
Gimnazijos aktualijos
ir naujienos
1 pamoka
8:00
8:45
10
min
2 pamoka
8:55
9:40
10
min
3 pamoka
9:50
10:35
30
min
4 pamoka
11:05
11:50
15
min
5 pamoka
12:05
12:50
10
min
6 pamoka
13:00
13:45
10
min
7 pamoka
13:55
14:40
10
min
8 pamoka
14:50
15:35
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191651922.
Adresas: Jono Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.
Tel.: +370-380-35268
El. paštas: jasiunuausra@gmail.com

 JAŠIŪNŲ „AUŠROS” GIMNAZIJA

Kodas 191651922 J.Sniadeckio g. 8 Jašiūnų k. LT-17249 Šalčininkų r. Tel. (8~380) 35 268 El. p. jasiunuausra@gmail.com

 

KVIETIMAS

PATEIKTI PASIŪLYMĄ PERKANT DARBUS APKLAUSOS BŪDU

 

2016-07-18  Nr. V11-165

Jašiūnai

 

   Perkančioji organizacija prašo pateikti pasiūlymą senų metalinių turėklų demontavimo, naujų metalinių turėklų pagaminimo ir montavimo 22 metrų darbams atlikti pirkimui.

   Metaliniai turėklai kvadratinio plieno. Konstrukciją turi sudaryti: statramsčiai (kvadratinio plieno) 40x40 mm, aukštis (h)– 20 mm, vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas–100 mm, užpildas (stačiakampis plienas) 40x10 mm, porankis – nerūdijančio plieno d40, iš kokybiško ir gamintojo garantiją turinčio metalo. Darbų vykdytojas atsako už panaudotų darbams medžiagų ir atliktų darbų kokybę vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu.

 

    Pirkimas vykdomas apklausos būdu, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos Viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2016 m. sausio 25 d. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-34.

   Komercinis pasiūlymas senų metalinių turėklų demontavimo, naujų metalinių gaminimo, montavimo darbams turi būti pateiktas el. paštu jasiunuausra@gmail.com Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija, J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r., tel. d. 8380 35268; viešųjų pirkimų organizatorei, direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams Danutei Dzindziletienei (mob. 867507091), kuri įgaliota palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus.

   Pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba iki 2016 m. liepos 29 d. 12 val. elektroniniu paštu. Vėliau pateikti pasiūlymai nebus nagrinėjami. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai. Pirkimo objekto kaina bus vertinama eurais, vadovaujantis vieno bėginio metro senų turėklų demontavimo, naujų turėklų pagaminimo ir montavimo mažiausios kainos kriterijumi be PVM.

 

Viešųjų pirkimų organizatorė                                                                  Danutė Dzindziletienė

 

 ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ “AUŠROS” GIMNAZIJA

Kodas 191651922 J.Sniadeckio g. 8 Jašiūnų k. LT-17249 Šalčininkų r. Tel. (8~380) 35 268 El. p. jasiunuausra@gmail.com

 KVIETIMAS 

PATEIKTI PASIŪLYMĄ (RAŠTU) MOKINIŲ  NEMOKAMO MAITINIMO PASLAUGOS PIRKIMUI

 2016-07-13 Nr. V11- 161

Jašiūnai

       

        Kviečiu pateikti pasiūlymą (raštu) perkant mokinių maitinimo paslaugą.

        Pridedu: Mokinių nemokamo maitinimo teikimo paslaugos supaprastinto mažos vertės pirkimo  apklausos būdu pirkimo sąlygas (26 lapai).

 

Pagarbiai,

 Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                   Dalia Paltanavičienė

INFORMACIJA

APIE LAISVĄ FIZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĘ ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

2016-07-13 Nr. V11-160

 

 1. Mokyklos pavadinimas: Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija.

 2. Pareigybės pavadinimas : fizikos mokytojas.

 3. Darbo krūvis: 7 val.

 4. Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis.

 5. Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

 6. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

  6.1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

  6.2.asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

  6.3.išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

  6.4.gyvenimo aprašymą;

  6.5.pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

  6.6. pedagoginių ir psichologinių žinių išklausymo dokumento kopiją;

  6.7.atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendaciją.

 7. Data , iki kurios pateikiami dokumentai: 2016-07-29.

 8. Dokumentų pateikimo adresas: J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., LT-17 249, Šalčininkų r. 202 kabinetas

 9. Telefonas pasiteiravimui : 8 380 35 268.

 10. El. pašto adresas: jasiunuausra@gmail.com

  PASTABA. Pirmumas bus teikiamas aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turinčiam pretendentui.

  Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

   

   Laikinai einanti direktoriaus pareigas                              Dalia Paltanavičienė

Nuo liepos 1 d. priimami prašymai mokinių nemokamam maitinimui ir išmokai mokinio reikmėms įsigyti. Vienkartinė (mokama vieną kartą per metus) 57 eurų išmoka mokinio reikmėms įsigyti mokama ir nemokamas maitinimas vaikams skiriamas tais atvejais, kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 153 eurai. Prašymai išmokai gauti priimami iki spalio 5 d., išmoka skiriama iki gruodžio 15 d. Dėl nemokamo mokinių maitinimo pareiškėjai gali kreipti visus mokslo metus.

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjai turi kreiptis į seniūnijas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. 

Reikalingi dokumentai:
- prašymas socialinei paramai mokiniams gauti;
- pažymos apie pajamas (dėl konkrečių atvejų konsultuoja seniūnijų specialistai);
- kiti specialisto nurodyti dokumentai, reikalingi socialinei paramai gauti.

Informacija iš http://www.salcininkai.lt/lit/Priimami-prasymai-mokiniu-nemokamam-maitinimui-ir-ismokai-mokinio-reikmems-isigyti/9190/30413Mieli būsimų pirmokų tėveliai,

 Rugpjūčio 24, 25,26 dienomis kviečiame būsimus pirmokus į pirmąsias pamokėles Jašiūnų  „Aušros“ gimnazijoje.

 Lauksime Jūsų kiekvieną dieną nuo 9.00 val. gimnazijos 102 kabinete .Užsiėmimai  vyks iki 11.00 valandos.

Užsiėmimų planas: 

Š.m. birželio 16d, mūsų gimnazijos organizuojamoje dieninėje vasarospoilsio  stovykloje "Kregždutė" mokiniams buvo organizuota iškyla prie Jašiūnų tvenkinių. Dalyvavavo biologijos vyr. mokytoja Natalija Pavinskaitė ir muzikos vyr. mokytojas Vytautas Latonas. Iškylos metu mokiniai rinko vaistažoles, mokėsi orientuotis vietovėje pagal kompasą ir topografinį žemėlapį.Birželio 6-17 dienomis mūsų gimnazijoje veiks dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla "Kregždutė", kurioje bus daug įdomių ir naudingų veiklų. Laukiame visų užsiregistravusių mokinių.
Birželio 2-ą dieną net 62 asmenų grupe atbildėjom į Anykščius. Nors ir su nedideliais nesklandumais, tačiau kelionė pavyko puikiai. Apsilankėm Siauruko muziejuje, Arklio muziejuje, pamatėm Puntuką, pasivaikščiojom Lajų taku, o išvyką vainikavom nusileidimu vasaros rogutėmis nuo Kalitos kalno.

     Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija, adresas – J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., LT-17249 Šalčininkų r., kodas – 191651922,viešo konkurso būdu išnuomoja negyvenamąją patalpą 41,86 m2 bendrojo ploto, pagal techninio inventorizavimo bylą 1-106. Nuomos paskirtis - vairuotojų rengimo veikla. Minimali pradinė mėnesinė nuomos kaina 30,32 Eur (už 1 m2 – 0,73 Eur). Nuomos terminas 5 m.
     Paraišką teikti: J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r., Jašiūnų „Aušros“ gimnazija, Danutei Dzindziletienei, komisijos pirmininkei, 210 kab., tel. d. 8(380) 35268; mob. 867507091 jasiunuausra@gmail.com, darbo dienomis 7.30 - 16.00 val. iki 2016 m. birželio 23 d. 12 val.
Komisijos posėdis įvyks 2016 m. birželio 23 d. 13 val., adresu J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r., Jašiūnų „Aušros“ gimnazija, 210 kab. Konkursą laimi pretendentas, kurio pasiūlyta mėnesinė nuompinigių suma už patalpą bus didžiausia.
 
     Patalpas apžiūrėti galima darbo dienomis 7.30 - 16.00 val. iki 2016 m. birželio 22 d. 16.00 val.
 
     Paraiškos forma - Šalčininkų r. savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-268, 5 priedas. (pridadamas)
Kiek anksčiau paskutinis skambutis nuskambėjo mūsų abiturientams ir pradinukams, o šiandien atėjo eilė ir vyresnių klasių mokiniams. Tradiciškai, padėkos raštais buvo apdovanoti aukščiausių pasiekimų moksle bei sporte pasiekę moksleiviai. Taip pat buvo apdovanoti ir aktyviausi Jaunieji šauliai bei Jaunųjų gaisrininkų veikloje pasižymėję mokiniai. 8-os klasės mokiniams buvo įteikti Pagrindinio ugdymo I-os pakopos baigimo, o II-os g. klasės mokiniams - Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai. 

Linkime visiems smagių atostogų! 

Mieli mokiniai bei jų tėveliai,

birželio 1-ąją minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Tai šventė, primenanti visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų orumą, poreikius, teises. Vaikai - tai ne tik didžiulis džiaugsmas, bet ir rūpestis bei didelė atsakomybė.

Visus vaikučius ir tėvelius sveikiname Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga.
     Tėveliams linkime neprarasti gebėjimo svajoti, nes jei svajonės miršta, gyvenimas tampa paukščiu be sparnų, kuris negali skristi.
     Vaikučiams linkime padėti tėveliams įgyvendinti jų svajones ir kurti bei įgyvendinti savas svajas. Išmokite džiaugtis net ir smulkmenomis ir prisiminkite - jei Jūs nusišypsosite pasauliui, tai jis nusišypsos Jums.

Gražios, smagios ir kupinos įspūdžių vasaros!
Gegužės 30 dieną mūsų gimnazijoje nuskambėjo paskutinis skambutis, kuris išlydėjo 1-5 klasių mokinukus bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtinius į vasaros atostogas. Paskutinio skambučio šventės metu mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais už labai gerą mokymąsi bei aktyvų dalyvavimą neformalioje veikloje (sporte, būreliuose ir pan.). Priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai gavo sėkmingo priešmokyklinio ugdymo(si) programos baigimo diplomus. 
Dėkojame vaikučiams, mokytojams ir mokinių tėveliams už nepamirštamą šventę ir laukiame sugrįžtant rugsėjo 1-ąją.

SMAGIŲ ATOSTOGŲ!

            Gegužės 24 d. 7 klasės mokinės Miglė Gecevičiūtė ir Gabija Svorobovičiūtė bei II G klasės mokinys Konstantin Fedotov kartu su lietuvių kalbos mokytoja Rasa Kuzmičioviene vyko į Vilnių, kur Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos konferencijų salėje buvo apdovanojami konkurso ,,Aš čia gyvenu“ geriausių darbų autoriai. Labai džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos mokinių projektinis darbas ,,Jašiūnų dvaro sodyba – Šalčininkų rajono perlas ir pasididžiavimas“ pateko tarp geriausiųjų.
            Susirinkusiuosius sveikino konkurso globėja švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, taip pat VŠĮ ,,Bendrauk, ugdyk save, keiskis“ direktorė Genovaitė Paulikaitė. Padėkos prizus įsteigė ir įteikė konkurso rėmėjai – UAB ,,Kiveda“ direktorė Irena Sinickienė, Valstybinio turizmo departamento, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai. Mūsų gimnazijos komanda apdovanota padėkos raštais, taip pat specialiaisiais prizais. Po apdovanojimų ceremonijos visi nugalėtojai buvo pakviesti į ekskursiją Valstybinėje saugomų teritorijų tarnybos lankytojų centre. Mokiniai susipažino su ekspozicija ,,Saugomos teritorijos. Kelionė gyvenimo ratu“, kuri atspindi gamtos ritmą ir cikliškumą. Čia lankytojams įdomiai ir interaktyviai pateikta informacija apie Lietuvos bei užsienio saugomas teritorijas (nacionalinius ir regioninius parkus, rezervatus, draustinius, gamtos paminklus ir kt.). Labai nudžiugome sužinoję, kad dar dvi ekskursijas mums dovanoja UAB ,,Kiveda“ ir Valdovų rūmų muziejus. UAB ,,Kiveda“ ekskursija ,,Kalbančios skulptūros“ buvo labai šiuolaikiška ir įdomi. Tai interaktyvus kultūrinis-edukacinis projektas, jungiantis kelias meno sritis ir šiuolaikines technologijas. Penkios Vilniaus senamiesčio skulptūros kvietė asmeniškam pokalbiui telefonu. Tiesioginio skambučio metu galėjome pažinti skulptūrose įamžintas asmenybes ar personažus, drauge – kultūrinį, istorinį ir architektūrinį Vilniaus paveldą. Nors po šios ekskursijos ir jautėmės pavargę, bet noras apsilankyti Valdovų rūmų muziejuje nugalėjo. Susipažinome su Valdovų rūmų muziejaus nuolatinėmis ekspozicijomis. Pirmoje ekskursijos dalyje sužinojome apie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos ir jos teritorijos raidą valstybės bei Europos istorijos kontekste, pasivaikščiojome po įspūdingą archeologinį rezervatą, kurį gaubia atkurtas Valdovų rūmų pastatas, apžiūrėjome išlikusius autentiškus mūrus ir Vilniaus centre per 20 metų archeologų aptiktus unikalius radinius, pasakojančius apie mūsų istoriją. Taip pat pamatėme Rūmų atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų ekspoziciją. Mokiniai džiaugėsi pavasarišku oru, gidės pasakojimu ir dar įdomesniais Valdovų rūmų eksponatais.

Š. m. gegužės 19 d. Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje vyko talentingų Šalčininkų rajono moksleivių pagerbimo šventė. Jos metu buvo apdovanoti 2015-2016 metų Šalčininkų rajono olimpiadų laimėtojai.

Apdovanojimo ceremonijoje dalyvavo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Beata Petkevič, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Markevič, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistai, rajono gimnazijų vadovai, mokiniai ir jų mokytojai. 

Medaliais buvo apdovanoti 4 mūsų gimnazijos moksleiviai: Patricija Žinis, IV g. klasės mokinė, pelnė net du medalius, o Gabriela Vdoviak (III g. kl.), Pavel Bogačiov (III g. kl.) ir Juljana Cybulko (IV g. kl.) laimėjo po vieną medalį.

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>